Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/000708
Datum: 18. 1. 2017
Věc: Stálá komise pro kontrolu činnosti FAÚ Ministerstva financí - zřízení, činnosti
ISP (příhlásit)