Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/001179
Datum: 30. 1. 2017
Věc: Důvodová zpráva k zákonu č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích
ISP (příhlásit)