Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/005072
Datum: 24. 4. 2017
Věc: Náhrady na ubytování poslance - rok 1998 - 2015
ISP (příhlásit)