Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/001609
Datum: 7. 2. 2017
Věc: Poslanecké náhrady (1993 - 2017)
ISP (příhlásit)