Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/000605
Datum: 17. 1. 2017
Věc: Neúčast poslanců na schůzích Poslanecké sněmovny
ISP (příhlásit)