Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/009195
Datum: 10. 8. 2017
Věc: Výsledky forenzního auditu stavby 0805 dálnice D8 ve smyslu usnesení č. 1506 Poslanecké sněmovny ze dne 11. 1. 2017
ISP (příhlásit)