Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/009719
Datum: 5. 9. 2017
Věc: Vstup asistentů poslanců do Poslanecké sněmovny
ISP (příhlásit)