Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/010458
Datum: 26. 9. 2017
Věc: Seznam asistentů poslanců vlastnících čipovou kartu
ISP (příhlásit)