Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/012788
Datum: 18. 12. 2017
Věc: Usnesení č. 204 z 51. schůze mandátového a imunitního výboru ze dne 27. 6. 2017
ISP (příhlásit)