Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/009065
Datum: 3. 8. 2017
Věc: Dotaz k výkladu zákona č. 65/2017 Sb., (ochrana zdraví před škodlivými účinky návykových látek)
ISP (příhlásit)