Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/009613
Datum: 30. 8. 2017
Věc: Přehled legislativní činnosti 2012 - 2016
ISP (příhlásit)