Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/011632
Datum: 23. 11. 2017
Věc: Licence přenosů jednání Poslanecké sněmovny
ISP (příhlásit)