Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/012809
Datum: 16. 12. 2017
Věc: Počet interpelací na členy vlády za 7. volební období
ISP (příhlásit)