Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/012708
Datum: 14. 12. 2017
Věc: Zvukové záznamy ze schůzí výboru pro evropské záležitosti
ISP (příhlásit)