Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/000880
Datum: 23. 1. 2017
Věc: Etický kodex poslance
ISP (příhlásit)