Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/008325
Datum: 11. 7. 2017
Věc: Písemná interpelace na ministra spravedlnosti
ISP (příhlásit)