Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/006728
Datum: 30. 5. 2017
Věc: Sněmovní tisk č. 903 - novela zákoníku práce
ISP (příhlásit)