Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/003812
Datum: 27. 3. 2017
Věc: Novela zákona č. 100/2001 Sb.
ISP (příhlásit)