Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/000972
Datum: 20. 1. 2017
Věc: Zaslání sněmovního tisku č. 1007 - vojenská cvičení mimo území České republiky
ISP (příhlásit)