Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/007516
Datum: 16. 6. 2017
Věc: Platy a odměny členů Stálé komise pro kontrolu GIBS
ISP (příhlásit)