Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/004726
Datum: 13. 4. 2017
Věc: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - poplatek za podnět ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže)
ISP (příhlásit)