Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/012840
Datum: 18. 12. 2017
Věc: Návrh na zrušení zákona o evidenci tržeb
ISP (příhlásit)