Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/011166
Datum: 25. 10. 2017
Věc: Zákon o veřejném ochránci práv
ISP (příhlásit)