Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/001485
Datum: 3. 2. 2017
Věc: Příplatky předsedů a místopředsedů výborů a komisí Poslanecké sněmovny
ISP (příhlásit)