Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/006906
Datum: 2. 6. 2017
Věc: Restaurační zařízení a kuřácké zóny v Poslanecké sněmovně




ISP (příhlásit)