Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/008593
Datum: 14. 7. 2017
Věc: Pozměňovací návrh k tisku 669 - novela zákona o střetu zájmů - 5. volební období
ISP (příhlásit)