Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/003424
Datum: 17. 3. 2017
Věc: Sněmovní tisk č. 820 - návrh zákona o důstojné smrti
ISP (příhlásit)