Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/006449
Datum: 23. 5. 2017
Věc: Převody prostředků ze státního rozpočtu
ISP (příhlásit)