Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017//02866
Datum: 6. 3. 2017
Věc: Náhrady poslance - rok 1996 - 2009
ISP (příhlásit)