Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/011814
Datum: 28. 11. 2017
Věc: Statistika předkládání zákonů
ISP (příhlásit)