Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/006728
Datum: 29. 5. 2017
Věc: Novela zákoníku práce
ISP (příhlásit)