Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/007528
Datum: 19. 6. 2017
Věc: Statistické ůdaje k pracovní neschopnosti
ISP (příhlásit)