Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/009561
Datum: 29. 8. 2017
Věc: Interpelace poslanců
ISP (příhlásit)