Přijetí zahraničních návštěv

Německo Přijetí delegace Výboru pro vzdělání a kulturu Bavorského zemského sněmu (10. 7. 2023)
10. července 2023 v Zrcadlovém salónku Poslanecké sněmovny

Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová a zástupci Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (poslankyně a poslanci Jan Lacina, Jan Berki, Jana Berkovcová, Matěj Ondřej Havel, Ivo Vondrák a Renáta Zajíčková) přijali delegaci Bavorského zemského sněmu - Výboru pro vzdělání a kulturu vedenou místopředsedou výboru Tobiasem Gotthardtem. V delegaci byli přítomni i členové výboru Oskar Atzinger, Anna Schwamberger, Peter Tomaschko, tajemnice výboru Brigitta Junger, zástupkyně bavorského Ministerstva pro vzdělání a kulturu Tanja Götz, vedoucí kulturního oddělení a protokolu velvyslanectví SRN Markus Klinger a zástupce zastoupení Svobodného státu Bavorsko v ČR Florian Winzen.

Setkání proběhlo formou pracovního oběda, během kterého byly diskutovány otázky vzdělávacích systémů obou zemí, zkušenosti a praxe v jednotlivých částech vzdělávání, zejména:

 -   systém kompetencí jednotlivých ministerstev, centrální a regionální správa, role zřizovatelů, centralizace/decentralizace školství;

-    mateřské školy - povinná / nepovinná docházka;

-    systém podpory odborného školství v Bavorsku (infrastruktura, financování, prostupnost), duální vzdělávání (systém, financování, rozvoj), nedostatek odborných pracovníků v obou zemích;

-    možnost vstupu na humanitní obory vysokých škol z odborného školství;

-    systémech maturitních zkoušek v obou zemích;

-    návrh na reformu regionálního školství v ČR;

-    podpora výuky jazyků - zejména v příhraničních oblastech německého, resp. českého jazyka, zkušenosti ze škol s výukou ČJ/NJ;

-    vyzdvižena důležitost vzájemné spolupráce nejen ve školské a kulturní oblasti, kontaktů a partnerství.

Poslanci Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu obdrželi od pana Tobiase Gotthardta pozvání k návštěvě Bavorského zemského sněmu.
Přijetí delegace Výboru pro vzdělání a kulturu Bavorského zemského sněmu (10. 7. 2023)
Přijetí delegace Výboru pro vzdělání a kulturu Bavorského zemského sněmu (10. 7. 2023)
Přijetí delegace Výboru pro vzdělání a kulturu Bavorského zemského sněmu (10. 7. 2023)
Přijetí delegace Výboru pro vzdělání a kulturu Bavorského zemského sněmu (10. 7. 2023)
Přijetí delegace Výboru pro vzdělání a kulturu Bavorského zemského sněmu (10. 7. 2023)

Navigace sekce Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovuISP (příhlásit)