Zahraniční cesty

Švýcarsko Švýcarsko (6.-8. května 2024) (6. 6. 2024)
Delegace poslanců Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu navštívila ve dnech 6.-8. 5. 2024 Švýcarsko.

Slovensko Slovenská republika (20.-23. 5. 2024) (6. 6. 2024)
Delegace poslanců Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu navštívila ve dnech 20. – 23. 5. 2024 Slovenskou republiku.

Německo Spolková republika Německo (19. září až 22. září 2023) (10. 10. 2023)
Cesta delegace Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu do Spolkové republiky Německa proběhla v termínu od 19. do 22. září 2023

Finsko Finsko (8. listopadu až 11. listopadu 2022) (23. 11. 2022)
Cesta delegace výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu do Finska proběhla v termínu od 8. do 11. listopadu 2022


Navigace sekce Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovuISP (příhlásit)