Přijetí zahraničních návštěv

Gruzie Přijetí předsedkyně Výboru pro kulturu Parlamentu Gruzie paní Eliso Bolkvadze Dne 27. února 2024 přijali místopředseda pověřený řízením Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu posl. Pavel Klíma a předseda Podvýboru pro kulturu posl. (28. 2. 2024)
Dne 27. února 2024 přijali místopředseda pověřený řízením Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu posl. Pavel Klíma a předseda Podvýboru pro kulturu posl. Pavel Svoboda předsedkyni Výboru pro kulturu Parlamentu Gruzie paní Eliso Bolkvadze a velvyslankyni Gruzie  J. E. Teu Maisuradze. 

Dne 27. února 2024 přijali místopředseda pověřený řízením Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu posl. Pavel Klíma a předseda Podvýboru pro kulturu posl. Pavel Svoboda předsedkyni Výboru pro kulturu Parlamentu Gruzie paní Eliso Bolkvadze a velvyslankyni Gruzie  J. E. Teu Maisuradze. Dalšími členy zahraničí delegace byly paní Gvantsa Barkaia, rada velvyslanectví a tlumočnice paní Nana Gachechiladze. Přijetí proběhlo na půdě Poslanecké sněmovny.

Po vzájemném přivítání se delegace ujistily o důležitosti rozvíjení vzájemných kulturních vztahů. Následně byly diskutovány zejména otázky:

- činnosti Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a Podvýboru pro kulturu (v souvislosti s přijímáním nových právních norem, spoluprací s Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, rozdělením kompetencí mezi Parlamentem ČR, ministerstvy, samosprávami a soukromým sektorem - v oblasti školství a kultury);

- zamýšlených reforem v Gruzii v oblasti kultury a uměleckého vzdělávání;

- systému uměleckého vzdělávání v ČR, včetně možností hendikepovaných žáků/studentů a jejich uplatnění;

-základního uměleckého školství v ČR (začlenění do školského systému, kvalifikační předpoklady pedagogů, hustota sítě, výuka);

- kulturních akcí konaných v souvislosti s Rokem české hudby 2024.

 

Na závěr jednání paní předsedkyně Eliso Bolkvadze osobně pozvala poslance Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovy Poslanecké sněmovny na návštěvu Kulturního výboru Parlamentu Gruzie.

Následně paní předsedkyně navštívila Den lidových krojů, jež probíhal v prostorách Poslanecké sněmonvy.

 
Přijetí předsedkyně Výboru pro kulturu Parlamentu Gruzie paní Eliso Bolkvadze Dne 27. února 2024 přijali místopředseda pověřený řízením Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu posl. Pavel Klíma a předseda Podvýboru pro kulturu posl. (28. 2. 2024)
Přijetí předsedkyně Výboru pro kulturu Parlamentu Gruzie paní Eliso Bolkvadze Dne 27. února 2024 přijali místopředseda pověřený řízením Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu posl. Pavel Klíma a předseda Podvýboru pro kulturu posl. (28. 2. 2024)
Přijetí předsedkyně Výboru pro kulturu Parlamentu Gruzie paní Eliso Bolkvadze Dne 27. února 2024 přijali místopředseda pověřený řízením Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu posl. Pavel Klíma a předseda Podvýboru pro kulturu posl. (28. 2. 2024)
Přijetí předsedkyně Výboru pro kulturu Parlamentu Gruzie paní Eliso Bolkvadze Dne 27. února 2024 přijali místopředseda pověřený řízením Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu posl. Pavel Klíma a předseda Podvýboru pro kulturu posl. (28. 2. 2024)
Přijetí předsedkyně Výboru pro kulturu Parlamentu Gruzie paní Eliso Bolkvadze Dne 27. února 2024 přijali místopředseda pověřený řízením Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu posl. Pavel Klíma a předseda Podvýboru pro kulturu posl. (28. 2. 2024)
Přijetí předsedkyně Výboru pro kulturu Parlamentu Gruzie paní Eliso Bolkvadze Dne 27. února 2024 přijali místopředseda pověřený řízením Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu posl. Pavel Klíma a předseda Podvýboru pro kulturu posl. (28. 2. 2024)
Přijetí předsedkyně Výboru pro kulturu Parlamentu Gruzie paní Eliso Bolkvadze Dne 27. února 2024 přijali místopředseda pověřený řízením Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu posl. Pavel Klíma a předseda Podvýboru pro kulturu posl. (28. 2. 2024)

Navigace sekce Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovuISP (příhlásit)