Zahraniční cesty

Německo Spolková republika Německo (19. září až 22. září 2023) (10. 10. 2023)
Cesta delegace Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu do Spolkové republiky Německa proběhla v termínu od 19. do 22. září 2023

Delegace Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR v čele s místopředsedou výboru Davidem Šimkem navštívila ve dnech 19. až 22. listopadu 2023 Spolkovou republiku Německo.

Delegace výboru byla ve složení: vedoucí delegace - místopředseda výboru a předseda Podvýboru pro mládež a volnočasové aktivity posl. David Šimek; členové delegace - předseda Podvýboru pro vědu a vysoké školy posl. Jan Berki; členka výboru posl. Jana Berkovcová; předseda Podvýboru pro heraldiku a vexilologii posl. Matěj Ondřej Havel; předsedkyně Podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení posl. Renáta Zajíčková.

Delegace navštívila města: Berlín, Mnichov, Pirna a Řezno.

Delegace se setkala s velvyslancem Tomšem Kafkou a během svých jednání byla doprovázena kulturní attaché zastupitelského úřadu v Berlíně paní Lydií Holinkovou, generální konzulkou Markétou Meissnerovou, generální konzulkou Ivanou Červenkovou a konzulem Lukášem Opatrným.

Cesta byla primárně zaměřena na získávání a výměnu zkušeností ze vzdělávacích systémů obou zemí a duálního vzdělávání.

Během návštěvy proběhla jednání a setkání:

- s partnerským Výborem pro vzdělání, výzkum a technologie Spolkového sněmu pod vedením předsedy výboru Kaie Gehringa;

- v Binacionálním bilingvním gymnáziu Fr. Schillera v Pirně; 

-  na Humboldtově univerzitě v Berlíně;

- přijetí u berlínského státního tajemníka pro vědu dr. Henryho Marxe;

- s poslanci Výboru pro školství Bavorského zemského sněmu;

- Ministerstvu pro vzdělávání a kultus;

- na Univerzitě Řezno;

- na Vysoké technické škole OTH Řezno.
Spolková republika Německo (19. září až 22. září 2023) (10. 10. 2023)
Binacionální gymnázium Fr. Schillera v Pirně
Spolková republika Německo (19. září až 22. září 2023) (10. 10. 2023)
Setkání s velvyslancem ČR v Berlíně Tomášem Kafkou
Spolková republika Německo (19. září až 22. září 2023) (10. 10. 2023)
Prohlídka budovy velvyslanectví ČR v Berlíně
Spolková republika Německo (19. září až 22. září 2023) (10. 10. 2023)
Přivítání v Humboldtově univerzitě v Berlíně
Spolková republika Německo (19. září až 22. září 2023) (10. 10. 2023)
Humboldtova univerzita v Berlíně
Spolková republika Německo (19. září až 22. září 2023) (10. 10. 2023)
Přijetí u berlínského státního tajemníka pro vědu dr. H. Marxe
Spolková republika Německo (19. září až 22. září 2023) (10. 10. 2023)
Přijetí Výborem pro vzdělání, výzkum a technologie Spolkového sněmu
Spolková republika Německo (19. září až 22. září 2023) (10. 10. 2023)
Přijetí Výborem pro vzdělání, výzkum a technologie Spolkového sněmu
Spolková republika Německo (19. září až 22. září 2023) (10. 10. 2023)
Přijetí Výborem pro vzdělání, výzkum a technologie Spolkového sněmu
Spolková republika Německo (19. září až 22. září 2023) (10. 10. 2023)
Spolková republika Německo (19. září až 22. září 2023) (10. 10. 2023)
Přijetí v Bavorském zemském sněmu poslaneckým výborem pro školství
Spolková republika Německo (19. září až 22. září 2023) (10. 10. 2023)
Přijetí v Bavorském zemském sněmu poslaneckým výborem pro školství
Spolková republika Německo (19. září až 22. září 2023) (10. 10. 2023)
Jednání na bavorském Ministerstvu pro vzdělání a kultus
Spolková republika Německo (19. září až 22. září 2023) (10. 10. 2023)
Setkání na Univerzitě Řezno s jejím vedením a zástupci Česko-bavorské vysokoškolské agentury
Spolková republika Německo (19. září až 22. září 2023) (10. 10. 2023)
Vysoká technická škola OTH Řezno
Spolková republika Německo (19. září až 22. září 2023) (10. 10. 2023)
Výměna zkušeností na VŠ technické OTH Řezno
Spolková republika Německo (19. září až 22. září 2023) (10. 10. 2023)
Závěr setkání s Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou a vedením VŠ OTH Řezno

Navigace sekce Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovuISP (příhlásit)