Zahraniční cesty

Švýcarsko Švýcarsko (6.-8. května 2024) (6. 6. 2024)
Delegace poslanců Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu navštívila ve dnech 6.-8. 5. 2024 Švýcarsko.

Delegace poslanců Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu navštívila ve dnech 6. - 8. května 2024 Švýcarsko.

 

Složení delegace: Pavel Klíma, místopředseda výboru a vedoucí delegace; Jana Berkovcová - členka výboru; Karel Rais - místopředseda výboru; Renáta Zajíčková - členka výboru.

 

Delegace během své cesty uskutečnila následující setkání a jednání:

- přijetí poslanci partnerského výboru - Výboru pro vědu, vzdělání akulturu (WBK), předs. Simone de Montmollin a místopředs. Romanem Hubem;

- Státní sekretariát pro vzdělání, výzkum a inovace (SBFI) - setkání s Danielem Duttweilerem;

- setkání s vedoucí odd. předsednictví Rady a dvoustrannýczh záležitostí, odboru mezinárodních záležitostí paní Myriam Bertsch;

- jednání ve Švýcarském federálním institutu pro odborné vzdělávání a přípravu (EHB), přijetí Erik Swars a Emanuel Wüthrich;

- setkání s vedením škol kantonu Bern a zástupcem Odborného studijního a kariérního poradenství kantonu Bern - p. Danielem Reumillerem;

- setkání s krajany;

- setkání s Chargée d)affaires Pavlínou Šrámkovou a dalšími pracovníky zastupitelskéhho úřadu.Navigace sekce Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovuISP (příhlásit)