Stenografický zápis 34. schůze, 18. června 2008

(Schůze zahájena v 9.08 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


1. Vládní návrh zákona o Policii České republiky /sněmovní tisk 439/ - druhé čtení

Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Václav Šlajs
Poslanec Václav Klučka
Poslanec František Bublan
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jan Klas


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky /sněmovní tisk 440/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Václav Šlajs
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Milan Šimonovský
Poslanec Martin Tesařík
Poslanec Jiří Polanský
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Milan Šimonovský
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Miloš Melčák
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Pavel Severa
Poslanec František Bublan
Poslanec Václav Šlajs
Poslanec Jan Klas
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Václav Šlajs


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 390/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Eva Dundáčková


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 425/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Křeček
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Křeček


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony /sněmovní tisk 471/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Červenka
Poslanec Libor Ježek
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda


6. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 475/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Kosta Dimitrov
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Zdeněk Škromach
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb. /sněmovní tisk 433/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Pavel Vanoušek
Poslanec Břetislav Petr
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Pavel Vanoušek
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Pavel Vanoušek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Michal Hašek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.34 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


8. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Jiřího Carbola, Ludvíka Hovorky, Tomáše Kvapila, Miloše Melčáka a Michala Pohanky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 455/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec David Rath
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Václav Exner
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Zdeněk Škromach
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec David Rath
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jiří Petrů


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 518/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Pavel Bohatec
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič


10. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2009 a 2010, a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2009 a 2010 /sněmovní tisk 508/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Václav Exner
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Václav Exner
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Miroslav Opálka


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 519/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Tom Zajíček
Předseda PSP Miloslav Vlček


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 529/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Karel Černý
Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno v 16.49 hodin.)
(Schůze pokračovala v 18.35 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 516/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslankyně Ivana Levá


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 521/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Kosta Dimitrov
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Škromach


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 507/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Vladimír Hink
Poslanec Petr Zgarba
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP