(12.30 hodin)

 

Poslanec Miloslav Janulík: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já to nebudu příliš extendovat. Všecko podstatné k tomuto bylo řečeno. Já jenom to tak shrnu, tak zhruba, aby bylo jasné, o co kráčí.

Naše předsedkyně paní Alena Schillerová tady avizovala minule při tom přerušení, že vyvoláme jednání nebo respektive nějaký kulatý stůl, kde si prostě všichni zúčastnění vyříkáme argumentaci tak, aby to dostalo nějaký tvar. Na tom si myslím, že se shodneme. V rámci toho bych tedy potom žádal o prodloužení lhůty z 60 na 90 dnů, aby na to bylo dostatek času, ale k tomu se ještě dostanu.

Podívejte se, shrnu. Vlastně ten senátní návrh je starý, dneska skoro rok a čtvrt nebo i víc. Samozřejmě mezitím se odehrála spousta věcí, třeba válka na Ukrajině a tak dál. Dneska je spíš s podivem, proč to tedy není vládní, ale je to senátní návrh. Za mě měl by to být vládní, když už tedy vůbec musíme takovouto věc v této době a v této situaci, v které Česká republika je, projednávat.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Já se omlouvám, pane poslanče, dovolím si požádat o ztišení v sále, abychom se vzájemně slyšeli. Děkuji moc.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Já tedy tu naléhavost v tom absolutně nespatřuji a myslím si, že naši voliči a spoluobčané taky ne, ale dobře, je to - máte většinu - je to na vás.

Zajímavé tedy, jeden z vašich hlavních argumentů je o monopolu, k tomu se taky dostanu, ale zajímavé je třeba, že monopol na úrazové pojištění zaměstnanců nikomu nevadí, trvá tady desítky let. Dokonce byla výhrada z Bruselu kvůli tomu. Nic se s tím nedělá, zametlo se to pod koberec, to nevadí, jo? Takže Kooperativa, Generali si tady mají monopol na to, aby pojišťovaly úrazově zaměstnance, a to nevadí. Takže zase jsme tady, jak říká Patrik, oblíbený dvojí metr, za mě je to tedy dvojí kilometr, ne metr.

Takže samozřejmě je divné, že peníze, které můžou jít do zdravotních systémů, dáme zase několika skupinám a skončí v šedé ekonomice. Za mě, já tady po deseti letech jsem ještě nezažil takovou úpornost projednávání jediného tisku. Co je za tím, si každý laskavě domyslí. Vznikla taková hysterie, mediální kampaň. Někdo do toho prostě hodně investuje, protože mu jde o hodně peněz, takže napadá se VZP, stížnosti na neplnění, pomluvy a tak dál a tak dál. Nechce se mně to ani rozpitvávat.

Takže říkám, celý ten zisk, který by měl jít do VZP, skončí v rukách soukromých. Dobře. To, že vytváří ČAP nátlak na zákonodárce, vyhrožuje tím, že to není v souladu s evropským právem - ta situace je zcela opačná, dovolím si vám ocitovat European Commission Competition DG, takže to je odpověď prosím na to, co tady třeba kolega říkal. Jo, na vás se dívám, kolego, prostřednictvím předsedajícího. "Zdravotní pojištění cizinců ze zemí mimo EU na 90 dnů spadá pod směrnici 2003/109 ES čl. 5 - adekvátní náhrada pro ty, kteří nejsou zahrnuti v národním sociálním/veřejném systému, takže tato záležitost se týká prostoru právo, bezpečnost a spravedlnost, a ne směrnic o konkurenci a volném pohybu kapitálu a služeb. Každý členský stát má volnost si systém zorganizovat, jak chce. Na první pohled není možné říci, že by současné postavení VZP nebo jako dceřiné společnosti VZP bylo" - veřejnoprávní pojišťovny - "bylo v rozporu s legislativou EU nebo jejími směrnicemi, zvláště je-li to v zájmu veřejném a v zájmu zdraví." Takže to je prosím tady k dispozici. Vyvracím váš lživý argument, že je to v rozporu, že Brusel na to poukazuje, a bla, bla, bla, takže to už si nechte. No, život prostě chystá taková překvapení.

Představte si, že asi před deseti dny mě v mé praxi navštívila vietnamská občanka, která na mě vytáhla kartičku Slavie pojišťovny. V rozporu se zákonem ji Slavia pojistila a pojistila ji do roku 2025. Udělal jsem ji entéčko, vyšlo pozitivní, pane docente, prostřednictvím paní předsedající. A co teď? Nic nemá kryto od pojišťovny. Ona byla v dobrém domnění, že do roku 2025 to kryté má - no, a nemá. A co bude dál? Genetika, přerušení... Kdo to zaplatí? Ona to nezaplatí, ona ty peníze nemá. A teď to je to, ten praktický dopad. Vy tady blábolíte o nějakých teoretických nesmyslech, ale my to děláme těmato rukama, jo, přátelé? Takže - a teď zrovna říkám, život to tak nachystá, že mně zrovna se to přihodí. A kdo tady tedy respektuje zákony? Ta pojišťovna to tedy není, rozhodně ne, protože uvádí klienty v omyl. Paní si myslela, že do roku 2025 je perfektně pojištěná, že dostane všecko, co dostat má. Nedostane. To, že jeden každý z nás, kdo to děláme, v tom nechá svoje peníze, to si vy ani neumíte představit, protože vy byste pro korunu hnali veš po strništi.

Takže já v rámci logiky věci navrhuju, aby se změnil garanční výbor, aby z výboru pro bezpečnost tato věc přešla na výbor pro zdravotnictví. Doufám, že, vaším prostřednictvím, že docent Svoboda nebude mít nic proti tomu, aby se tím tedy zabýval výbor pro zdravotnictví, a v jeho gesci a na jeho bázi by tedy proběhl kulatý stůl, kde se to vyříká, abychom to dostali do nějakého tvaru, ne před tím rokem a půl, kdy to celé vznikalo, ale aby se to přizpůsobilo dnešním podmínkám a mělo to nějaký kultivovaný výraz, aby to nebylo jenom v rukou pojišťovacích spekulantů, ale aby to bylo v rukou zdravotníků, protože nakonec jsou to zdravotníci, kteří to musí udělat. Ale samozřejmě, daňoví poplatníci to pak ve finále zaplatí, když to tedy tady ti vykuci, kteří furt ty kartičky rozdávají, nezaplatí.

Samozřejmě navrhuju také - to si zapište - navrhuju zamítnutí, což předpokládám, že asi neprojde, ale pokud tedy neprojde, tak navrhuju prodloužit lhůtu na projednání ve výboru v prvním gardu na 90 dnů. Já bych ty - mám tady vzor té pozvánky, pozvánku na ten kulatý stůl bych vám rozeslal ještě dnes nebo zítra - těm dotčeným zainteresovaným, aby se toho mohly zúčastnit i ty pojišťovny, respektive tedy ti, kteří by měli být plátcem té péče, a samozřejmě možná i zástupce někoho z těch cizinců, protože napadá mě už jenom jedna parafráze na film Tři veteráni, že "cizinec je našinec".

Takže za mě pro tento okamžik všechno. Já myslím, že není dál co k tomu dodat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. Dále do obecné rozpravy mám přihlášenou paní poslankyni Adámkovou.

A ještě pro načtení, pan poslanec Bauer hlasuje s kartou číslo 37.

Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, jenom velmi krátce, protože jsem již pochopila po debatách na toto téma, že odbornost jde stranou, ta nikoho nezajímá. Nezajímá, jak bude vypadat zdravotní péče v našich zdravotnických zařízeních, jakým způsobem bude posléze vymáháno proplacení. To už jsem pochopila, že je zcela zbytečné. A dovolte mi tady parafrázi s čínskou literaturou, s čínskou poezií, která říká: "Marno na duši člověka psát, který vás nechce milovat." Tady bych řekla: "Marno poslanci vysvětlovat, když nechce chápat" a jeho primárním zdrojem je jenom to, co mu říká jeho stranický vůdce. Takže tomu už rozumím, to už říkat nebudu. Pochopila jsem, že to máte jinak.

Já bych jenom chtěla říct, prosím pěkně, že - a říkám to tu znovu pro pochopení těch, kteří třeba ještě chtějí poslouchat - že za prvé argumenty o tom, že se jedná zejména o ty cizince nepojištěné, jsou liché. To my víme, kdo je nepojištěný, to jsme vůbec neměli na mysli. Jedná se o cizince, kteří se domnívají, že jsou pojištěni.

A já musím říci, že mě tady udivuje i otočka Senátu, pravděpodobně to je tím, že jsou tam jiní lidé, protože předtím to tak nebylo, kde původně se ukázalo, že ano, že Senát chápe problém zdravotnických zařízení. Potom se ukázalo, že tedy nechápe, dal tam jiný návrh, což samozřejmě je zcela v pořádku, je to legálně v pořádku. Musíme se o něm bavit. Chtěla bych jenom upozornit, že skutečně zdravotník, který v noci ošetřuje - pro mě to je v noci, pro kolegy, kteří jsou jinde zase třeba přes den - toho cizince, i když ten cizinec má kartičku pojištění, nejste schopni se podívat, zda je to kryté, nebo ne, on je přesvědčen, že zaplatil dost. A já musím znovu říci, že na tyto lidi se nedá úplně zlobit. Oni prostě na trhu hledají co nejlevnější službu a domnívají se, že ji dostávají. Je to naprosto scestné, prostě platí nějakým hochštaplerům, a opravdu pojištěni nejsou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP