(12.20 hodin)
(pokračuje Aleš Dufek)

Zároveň doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tuto změnu a doplněk, nikoli podle mě pozměňovací návrh, a ta změna - doplněk spočívá v tom, že v části druhé čl. 3 tohoto návrhu se slova "dnem 1. července 2022" nahrazují slovy "dnem 1. července 2023". Pokud bych to měl nějak odůvodnit, je to zcela logické. Teto návrh tady byl v uvozovkách zaparkován již delší dobu, takže se dostal na přetřes teprve v této době a samozřejmě je nesmysl, aby účinnost byla stanovena zpětně, takže jsme ji posunuli na 1. července 2023. Toť asi vše, co můžu sám za sebe říct.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji a než otevřu obecnou rozpravu, dovolte mi ještě načíst omluvy. Od 10.15 z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Bašta a pan poslanec Benešík Ondřej od 12.10 do 12.45 z pracovních důvodů.

Otevírám tedy obecnou rozpravu, do které mám přihlášenou paní poslankyni Lesenskou. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Vladimíra Lesenská: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já bych vás chtěla pouze v rychlosti seznámit se stanoviskem našeho poslaneckého klubu. I podle nás je navrhovaná úprava velmi pozitivní, protože chce pozici správního orgánu posílit, přičemž argumentuje, že jedině tímto způsobem může dojít k naplnění smyslu a účelu, pro které tyto správní orgány byly zřízeny. Mimo jiné správní orgán by mohl díky této novele před soudem aktivně vystupovat, takže smysl delegace na tyto odborné orgány by nebyl v soudním řízení popřen. Naše hnutí nenavrhuje žádné pozměňovací návrhy, protože věříme tomu, že by úprava mohla pomoci ke zvýšení smysluplnosti správních orgánů jako takových. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji, paní poslankyně. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy? Písemně nikdo přihlášen není, nikoho nevidím. Končím obecnou rozpravu.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Jako první se hlásí pan zpravodaj. Pane zpravodaji, máte slovo, prosím.

 

Poslanec Aleš Dufek: Ještě jednou zdravím a skutečně pouze z jakési procesní opatrnosti v této podrobné rozpravě navrhuji, že v podstatě jsme přijali, ústavně právní výbor, změnu, doplněk, možná je to pozměňovací návrh, to znamená, že v části druhé v čl. 3 navrhované změny zákona se slova "dnem 1. července 2022" nahrazují slovy "dnem 1. července 2023".

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji a jako dalšího do podrobné rozpravy tu mám přihlášeného pana poslance Vondráčka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Vondráček: Dobrý den, paní místopředsedkyně. Děkuji za slovo. Budu třetí, který potvrdí, že jsme podrobili tento návrh velmi zevrubné rozpravě v rámci ústavně-právního výboru a skutečně je tam jenom jeden pozměňovací návrh, který se týká účinnosti.

Já bych proto měl procesní návrh, který jsem si vždycky chtěl zkusit, a to je podle § 94a odst. 4 jednacího řádu, aby se Poslanecká sněmovna usnesla o tom, že se garanční výbor nebude zabývat tímto tiskem před třetím čtením, protože my jsme to fakt probrali zevrubně, a kvůli tomu, že je tam účinnost posunutá o jeden rok, se nemusíme scházet. Samozřejmě vždycky všechny členy ústavně-právního výboru rád potkám a uvidím, ale v tomhle případě by to možná byla nadbytečná činnost. Nehlasujeme o tom často, jednací řád na to pamatuje, tak já bych prosil podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji a potvrzuji slova pana poslance, že § 94 odst. 4 určuje postup, aby se garanční výbor návrhem zákona nezabýval. Jedná se o procesní návrh, a já tedy zagonguji, aby se zúčastnili hlasování i kolegové z předsálí. Chviličku, jestli dovolíte, počkáme.

Ano, vnímám zájem o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásila a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

 

A pro příchozí kolegy znova opakuji, že hlasujeme podle § 94 odst. 4, aby se garanční výbor návrhem zákona nezabýval. Ještě chviličku, s dovolením, jestli vydržíte, ale vypadá to, že kolegové už dobíhají do sálu. A opět pro příchozí kolegy opakuji, že hlasujeme podle § 94 odst. 4, aby se garanční výbor návrhem zákona nezabýval. Tak, vypadá to, že už budeme moci zahájit hlasování.

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 37, přihlášeno 141 poslanců, pro 141. Návrh byl přijat.

 

Tím končím druhé čtení tohoto návrhu a děkuji.

Jako další bod otevírám bod číslo... pardon...

 

59.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 165/ - prvé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili na 41. schůzi Poslanecké sněmovny dne 12. října 2022.

Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali senátor Roman Kraus - dobrý den - a zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Hubert Lang. Připomínám, že stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 165/1 a budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které se přihlásili...

Dobře, mám tady upozornění, že došlo ke změně zpravodaje a že v rámci prvého čtení jsme zvolili pana poslance... takže je návrh na změnu zpravodaje na pana poslance Janulíka. Prosím pana zpravodaje.

 

A vzhledem k tomu, že jsme v prvém čtení, návrh na změnu zpravodaje musí odhlasovat Poslanecká sněmovna, takže já si dovolím znovu přivábit kolegy z předsálí k tomuto hlasování, protože o návrhu na změnu zpravodaje musíme hlasovat ihned.

Protože nevnímám návrh na odhlášení, zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro změnu zpravodaje z pana poslance Huberta Langa na pana poslance Janulíka? Kdo je proti?

Hlasování číslo 38, přihlášeno 144 poslanců, pro 121. Návrh byl přijat.

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místo pan poslanec Janulík.

Znovu připomínám, že stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 165/1.

Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které se přihlásili tito poslanci, a jako prvního tady mám přihlášeného pana poslance Janulíka, takže panu poslanci dávám slovo. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP