(13.30 hodin)
(pokračuje Klára Dostálová)

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru. Předsedkyně Poslanecké sněmovny nenavrhla přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Nikoho nevidím.

Končím tedy první čtení tohoto návrhu.

Děkuju a předávám řízení schůze. Na shledanou.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Já srdečně zdravím. Můžeme přistoupit k bodu

 

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 286/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr dopravy Martin Kupka. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr dopravy ČR Martin Kupka: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vám navrhnout úpravu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Jeho cílem, cílem té novely, je změnit právní formu Ředitelství silnic a dálnic České republiky ze současné příspěvkové organizace na státní podnik.

Cílem té transformace je zajistit především větší efektivitu, ať už v oblasti kontroly, v oblasti konkrétních finančních toků, ale také větší konkurenceschopnost na trhu práce, abychom dokázali opravdu pro klíčovou investorskou organizaci zajistit i do budoucna co nejkvalitnější odborníky, což má přímý dopad na to, jakým způsobem se bude dařit investorská činnost této organizace, ale pochopitelně i běžná údržba a správa silnic první třídy a také dálnic s tím, že státní podnik se stejným názvem, tedy Ředitelství silnic a dálnic České republiky, by měl vzniknout ke dni 1. ledna 2024.

O té transformaci se celou řadu let hovořilo, zvažovaly se pochopitelně i formy jiné, jako je třeba akciová společnost. Z podrobných analýz v minulém období vyplynulo, že by transformace na akciovou společnost znamenala proces, který by zabral celou řadu let, třeba deset až dvacet, i s ohledem na nezbytné vypořádání všech majetkových vztahů pod stávajícími silnicemi, první třídy především, ale i pod některými dálnicemi. Z toho důvodu se tedy navrhuje převod na podobu státního podniku a tím také sjednocení právních forem, přiblížení právních forem institucí, které jsou podřízené Ministerstvu dopravy, protože další takovou investorskou organizací je Správa železnic, státní organizace.

Věřím, že se podaří získat pro tuto transformaci vaši podporu. Je to důležitý krok pro to, aby se dařilo dále rozvíjet investorskou činnost, dostavovat dálniční síť a rozvíjet samozřejmě i síť silnic první třídy. Děkuji mnohokrát za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Také děkuji. Poprosím pana zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Ondřeje Lochmana, aby se ujal slova. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Lochman: Pěkný den, vážení kolegové, členové vlády, vážené kolegyně. Jak již bylo řečeno panem ministrem, jde o novelu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Cílem je provedení změny právní formy ŘSD neboli Ředitelství silnic a dálnic, které všichni známe. To doporučení je, aby příspěvková organizace se stala státním podnikem, a jak již řekl pan ministr, jde opravdu o to, že hledáme tu největší možnou efektivitu pro to, aby se stavby v České republice mohly posunout dále, a o to, aby majetek státní byl lépe spravován. Pokud bych to zcela možná jednoduše přirovnal, tak když někdo pracoval na samosprávě, víte, že třeba když máte příspěvkovou organizaci -školu, máte tam ředitele, samozřejmě můžete kontrolovat cíle toho ředitele, ale vlastně byste tolik neměli zasahovat do samotného chodu. Je to opravdu taková simplifikace, nicméně chci tím vysvětlit to, o co v této změně jde. Jde o to, abychom zde měli státní podnik, který dokáže velmi dobře a efektivně spravovat státní majetek a zrychlit výstavbu. A pokud se podíváme na rozpočet pro dopravu, jaký byl schválen, zrychlení výstavby jak dálničních těles, tak silnic první třídy potřebujeme.

Co se týká té změny, jedním z důvodů, proč změna je plánovaná, je také odměňování zaměstnanců. ŘSD má dlouhodobě podstav ve svých tabulkách a jedním z důvodů, pokud bych to opravdu zase zjednodušil, je, že jsou odměňováni přes tabulky. A potom ta organizace nemůže být tolik konkurenceschopná. Mnoho ze svých služeb získává takzvaným outsourcováním, tedy objednává si služby mimo svoji samotnou organizaci.

Zvažována byla forma jak státního podniku, tak státní organizace i akciové společnosti. Nakonec i po doporučení Legislativní rady vlády byl navržen státní podnik.

Chtěl bych také připomenout, že když jsem se tím podrobně zabýval, porovnání jsme již měli na ministerstvu v minulém volebním období, docházelo v minulých volebních obdobích k porovnání právních forem a již minulé vlády se rozhodovaly, jakým způsobem nejlépe uchopit tu organizaci. My se tedy přikláníme k této formě a já jako zpravodaj doporučuji, jsme v prvním čtení, abychom to přikázali výboru hospodářskému, posunuli to do dalšího čtení a následně schválili ve druhém a třetím čtení zde v sále Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Také děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Ivana Adamce a poté pana poslance Martina Kolovratníka. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, pane ministře, já musím říct, že tuto právní změnu vítám. Vítám ji, protože pokud se podíváte na problém stavění liniových staveb, tak dneska zjistíte, že vlastně nejsnazší je ta závěrečná část, ta vlastní stavba. To je potřeba říct, že tak to prostě je. Když už se kopne takzvaně ten první drn, pak už je vyhráno, pak už to všechno běží, a pokud samozřejmě přijdou nějaké komplikace během stavby, tak se je podaří vyřešit velmi rychle. Problém je ovšem příprava těch staveb a tady bych řekl, že tady je to takzvané jádro pudla, protože tím, jak řekl bych ta organizace ve stávající podobě je konfigurovaná, tak bych řekl, že tam chybí větší odvaha, akceschopnost, rozhodnost a také přijmout zodpovědnost za svá rozhodnutí, protože tak, jak je to nastaveno, je to takový kočkopes. Osobně bych preferoval i ostřejší právní formu té společnosti, ale vzhledem k problémům, které tady byly avizovány, uvidíme, co přinese tato změna ke státnímu podniku, ale rozhodně je potřeba říct, že stávající stav se nedá dále prodlužovat.

Už jsem tady říkal, že mám zkušenosti, v našem případě v rámci regionu se stavbou D11, kdy podklady pro územní řízení trvaly ŘSD místně příslušnému 504 dní. Když si to přepočtete na roky, zjistíte, že to je více jak rok a půl. Takže to vítám, protože je potřeba to urychlit. Nemůžeme si jenom stěžovat na to, že máme složitou legislativu, ale potřebujeme někoho, kdo ji uchopí s vlastní zodpovědností a s nějakým tahem na branku nám posune stavby dopředu.

Takže já bych poprosil ctěnou Sněmovnu, aby tento krok vnímala pozitivně, podpořila ho. Myslím si, že až začne fungovat ŘSD jako státní podnik, zjistíme, že po určité době si můžeme vyhodnotit, zda ta změna byla pozitivní dostatečně, nebo zda se případně budeme muset rozhodovat ještě k nějaké odvážnější formě, abychom motivovali, naúkolovali a odměnili pracovníky z tohoto oboru. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Také děkuji. Než dám slovo dalšímu přihlášenému, jenom načtu došlé omluvy. Omlouvá se pan poslanec Jaroslav Dvořák od 13.30 do 14 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Tomio Okamura od 13.30 z pracovních důvodů a pan ministr Vít Rakušan od 12 do 14 hodin z pracovních důvodů. To by byly vypořádány omluvy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP