(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Takže budeme to hlasovat jakožto protinávrh k návrhu pana poslance Nachera, 377 a 384, na 12.10.

Můžeme se tedy pustit do hlasování. Půjdu k bodům. Přeskakuji tedy body, které byly zavetovány.

 

Prvním bodem, který budeme hlasovat, je přeřazení bodu 241 předkladatelky paní Jana Pastuchové. Jedná se o občanský zákoník a má zájem ho přeřadit na dnes, a to po bodu 98.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 46, přihlášeno 168, pro bylo 68, proti bylo 52. Výsledek: zamítnuto.

 

Dále zde máme bod, který předkládá pan poslanec Patrik Nacher. K němu byly ale dva protinávrhy. Začínám zezadu.

 

Posledním protinávrhem byl protinávrh pana předsedy Výborného, a to zařadit body 377 a 384 na 12.10 dnes.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 47, přihlášeno bylo 172, pro bylo 172, proti nebyl nikdo. Výsledek: přijato.

 

Tím pádem dalším bodem, který budeme hlasovat, je bod pana předkladatele Jiřího Kobzy. Jedná se o bod 13, trestní zákoník. Je zájem zařadit ho jako třetí bod dnes.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 48, přihlášeno 176, pro bylo 22, proti bylo 85. Výsledek: zamítnuto.

 

Stejný překladatel, pan poslanec Jiří Kobza, předkládá sněmovní tisk 16. Jedná se o státní svátky. Návrh je zařadit ho jako čtvrtý bod dnes.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 49, přihlášeno 176, pro bylo 21, proti bylo 88. Výsledek: zamítnuto.

 

Dalším bodem je bod předkladatelky paní poslankyně Lucie Šafránkové. Jedná se o bod 31, sněmovní tisk 9, zákon o sociálních službách. Nejdříve budeme hlasovat zařazení dnes jakožto první bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 50, přihlášeno 176, pro bylo 24, proti bylo 83. Výsledek: zamítnuto.

 

Tentýž bod byl zařazen ve druhé variantě na 18. 5., a to na 11. hodinu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 51, přihlášeno 176, pro bylo 79, proti bylo 86. Výsledek: zamítnuto.

 

Další bod předkládá rovněž paní poslankyně Lucie Šafránková. Jedná se o bod 80, sněmovní tisk 266, zákon o státní sociální podpoře. Jako první varianta byla zařadit ji na dnešek, a to jako druhý bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 52, přihlášeno 176, pro bylo 25, proti bylo 82. Výsledek: zamítnuto.

 

Stejný bod ve druhé variantě, a to je zařadit ho na zítřek, a to na čas 12.00.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 53, přihlášeno 176, pro bylo 81, proti bylo 85. Výsledek: zamítnuto.

 

Dále budeme hlasovat bod pana poslance Rozvorala, a to bod s číslem 41, sněmovní tisk 22. Jedná se o zákon o daních z příjmu. Pan poslanec si jej žádá zařadit jako první bod dnešního jednání.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 54, přihlášeno 177, pro bylo 19, proti bylo 87. Výsledek: zamítnuto.

 

Poté zde už je poslední bod, kde pan poslanec Radovan Vích žádal o přeřazení, a jedná se o bod 77, sněmovní tisk 258, o důchodovém pojištění. Pan poslanec navrhuje zařadit jej dnes jakožto první bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 55, přihlášeno 177, pro bylo 22, proti bylo 89. Výsledek: zamítnuto.

 

Tím byly vyčerpány všechny body, které byly navrženy jakožto změny v programu schůze.

Vidím zde žádost s přednostním právem pana předsedy. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, v tuto chvíli máme zařazeny tři tisky ve třetím čtení. Z jednacího řádu máme pro třetí čtení vyhrazený čas ve středu mezi 9. a 14. hodinou, leč Sněmovna může svým rozhodnutím rozhodnout i o vyčlenění jiných hodin. Proto si dovoluji dát návrh, abychom rozhodli o vyčlenění dalších hodin dnes, tedy od 15. hodiny do konce jednacího dne.

Zároveň si dovolím dát i další procedurální návrh, a to návrh na jednání a hlasování po 19., 21. i 24. hodině. Tyto návrhy dávám jménem všech pěti koaličních klubů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji, takže máme zde dva návrhy. Vidím zde ještě pana předsedu. (Silný hluk v sále.) Poprosím všechny o klid v sále.

 

Poslanec Radim Fiala: Já jsem samozřejmě počítal s tím, že pětikoalice přijde s tímto návrhem podle jednacího řádu. Je to § 95a. V paragrafu podle ustanovení § 95 odst. 1 se píše, že Sněmovna toto může zavetovat, a jsou k tomu důležité dva poslanecké kluby. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP