(12.00 hodin)
(pokračuje Radim Fiala)

Tak já vznáším veto jednoho poslaneckého klubu, a pokud se najde ještě druhý poslanecký klub, tak se ten zákon nebude moct projednávat. Pokud se nenajde, samozřejmě Sněmovna o tom bude hlasovat a bude se tato věc projednávat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Pan předseda Benda. (V sále oživení, smích.)

 

Poslanec Marek Benda: Jestli se chystáte, že já se jdu připojit k vetu... (Smích z pléna.) Nejdu. (Potlesk zprava.) Můžu ujistit pana kolegu Fialu, že ho v tom nechám samotného.

Jenom bych rád řekl, že v bodu 112, Návrh na změnu orgánů, na složení orgánů Sněmovny, navrhnu přerušení tohoto bodu do skončení projednávání bodu Česká televize, protože to je součástí jednání, která tedy probíhají. Chci to říct teď předtím, než bude hlasováno o následujícím bodě, a že tento návrh samozřejmě jako koalice podpoříme.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Takže vzhledem k tomu, že k vetu se nikdo nepřipojil v tuto chvíli, budeme hlasovat dva návrhy, a to od 15 hodin do konce jednacího dne, a druhý návrh, že budeme dnes jednat i po 19., 21. a 24. hodině.

 

Budeme hlasovat první návrh od 15 hodin do konce jednacího dne, třetí čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 56, přihlášeno bylo 178, pro bylo 140, proti 18. Výsledek je: přijato.

 

A nyní druhý návrh, a to je, že dnes budeme jednat i po 19., 21. a 24. hodině.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 57, přihlášeno bylo 178, pro je 94, proti 22. Výsledek: přijato.

 

Takže dovolte, abych zahájil další bod číslo

 

98.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb.
o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb.,
o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 263/ - třetí čtení

V projednávání tohoto bodu jsme pokračovali 10. března tohoto roku a bylo to na 54. schůzi Poslanecké sněmovny. Rozprava tehdy byla opět přerušena a já připomínám, že návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 263/3, který byl doručen 17. 1. 2023, a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 263/4.

Prosím tedy, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr kultury Martin Baxa a zpravodaj garančního výboru, což byl volební výbor, a to je pan poslanec Martin Kolovratník.

Jenom podotýkám, že pan poslanec Major bude hlasovat s náhradní kartou číslo 31.

Ještě využiji chvíle a přečtu omluvy: pan poslanec Flek od 11.23 z pracovních důvodů, paní poslankyně Pastuchová od 14.30 z osobních důvodů a paní poslankyně Válková od 10 do 11 z pracovních důvodů.

Pokračujeme v přerušené rozpravě a s přednostním právem se hlásí pan ministr Baxa. Máte slovo. (Silný hluk v sále.)

 

Ministr kultury ČR Martin Baxa: Děkuju za slovo, dobré popoledne. Milé kolegyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych pozdravil výjimečně i tady naše hosty na galerii. Vypadá to na nějakou základní školu, tak zdravím základní školu, která sleduje naše jednání.

Dámy a pánové, jestli jenom mohu poprosit, pane předsedající, o klid.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Já bych poprosil všechny přítomné v sále, aby se ztišili, případně aby si vše vyřídili mimo tento sál. Ještě jednou prosím všechny o klid!

 

Ministr kultury ČR Martin Baxa: Děkuji za slovo, děkuju za tu výzvu, pane místopředsedo. Já jsem se, dámy a pánové, přihlásil nyní s přednostním právem právě před vstupem pana kolegy poslance Ondřeje Babky i před několika dalšími příspěvky z toho důvodu, abych avizoval jednu důležitou, ne procesní, ale procedurální věc pro projednávání tohoto návrhu zákona.

My jsme při projednávání tohoto návrhu zákona v několika čteních vedli velkou diskusi o tom, zda tento návrh zákona má nějaký jiný záměr, než je samotné meritum věci, tedy zapojení Senátu do volby radních České televize a Českého rozhlasu, a zejména opoziční kolegové, moji ctění kolegové, pan poslanec Babka, pan poslanec Juchelka, pan poslanec Kolovratník, nám vkládali do myslí úmysly, které já jsem odmítal, ale které tady prostě ve veřejném prostoru nějak zaznívaly. Já jsem se rozhodl tedy po nějaké zralé úvaze a dohodě se svými kolegy, jejichž odbornosti si velmi vážím, navrhnout společný - a teď nevím, jestli je přesný termín - pozměňovací návrh nebo každopádně úpravu účinnosti tohoto návrhu zákona. S panem kolegou Juchelkou tedy budeme navrhovat, aby v hlasování v rámci třetího čtení byla schválena účinnost zákona k 1. 10. 2023. Zdůrazňuji tedy, k 1. 10. 2023. To znamená, ten návrh už nejde stáhnout, ale nebudeme hlasovat pro můj pozměňovací návrh s účinností od 1. července, ani tedy po dohodě nedoporučím kladné hlasování pro návrh pana kolegy Babky od 1. ledna, ale na základě nějaké shody, kterou jsme vedli v nějaké diskusi, tedy odložení účinnosti tohoto návrhu zákona od 1. října 2023.

Tím si myslím, že mohou být veřejně nechci říct odstraněny, ale řekl bych znerelevantněny připomínky, které tady zaznívaly k účelu toho zákona a které je spojovaly s probíhajícím procesem volby nového generálního ředitele České televize. Mně opravdu záleží na tom, aby ten návrh zákona byl schválen, aby byl Senát zapojen do volby mediálních rad, to znamená, aby se rozšířila působnost obou komor Parlamentu ve vztahu k veřejnoprávním médiím. A protože je mi prostě zřejmé, že v této věci mezi námi nebo mnou jako ministrem kultury, vládní koalicí a opozicí nebyla dlouhodobě nalézána shoda, tak věřím, že meritum tohoto zákona se naplní tím, že dojde k odložení jeho účinnosti od 1. října 2023. Chci to tady takto veřejně sdělit, budu připraven samozřejmě reagovat na všechny výzvy, které budou v diskusi zaznívat, ale myslím si, že to natolik důležitá věc, že v tomto ohledu vycházím vstříc požadavkům, které tady zaznívaly ze strany opozice, a tedy navržená účinnost od 1. října 2023. Děkuju. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP