(11.40 hodin)
(pokračuje Zdeněk Kettner)

To znamená, že já bych skutečně na toto téma chtěl diskutovat v širším plénu, jestli skutečně toto je směr, kterým se chceme vydat, takže ještě jednou zopakuji název toho bodu: Úprava hygienických norem ve školství, a chtěl bych to jako první bod dnes.

A ten druhý bod, ten jsem se zde snažil už jednou navrhnout, to je takzvaná parametrizace asistentů pedagoga. Už jsem to tady říkal, ale já to znova zopakuji: máme tady shora nařízenou, velice nepovedenou inkluzi - když stavím nějaký systém, vždycky musím začít odspoda, a my jsme začali stavět komín bez toho, že bychom měli ještě nakoupený pozemek, a také to podle toho vypadá. A skutečně jediné, co ten systém ne ani tak udrží, drží nad vodou, ale který zabraňuje tomu, aby se z toho učitelé nezbláznili, jsou právě asistenti pedagoga, kteří jim vytrhávají ten největší trn z paty a pomáhají, aby nějakým způsobem alespoň trošku výuka takhle nastavená mohla fungovat. A nyní přišla ta takzvaná parametrizace asistentů pedagoga, která se přejmenovala na institucionalizaci asistentů pedagoga, kdy ti asistenti pedagogů budou přisuzováni podle školských zařízení, podle tříd, nikoli jako doteď na základě potřeby dětí. To znamená, nejvíce bity na tom budou školy, které těch dětí tam mají vícero najednou, prostě budou nuceny ty asistenty propustit, odejdou.

Na rovinu, ono to není žádné terno. Když se podíváte, asistenti pedagoga, někdo má čtvrtinový úvazek, někdo poloviční, ředitel to musí různě kombinovat, aby alespoň tam ten plat byl nějakým způsobem přijatelný. Na rovinu, nedokážu si představit, že by toto zaměstnání mohla vykonávat matka samoživitelka, pokud nemá manžela, který jí přispěje svým dílem do rodinného rozpočtu, ty finance jsou opravdu tragické. A pokud tedy my prosadíme tento systém a ubudou ti asistenti pedagoga, odejdou, děti s těmi problémy tam zůstanou, na rovinu říkám, učitelé se z toho zblázní. Pokud někteří k tomu mají jenom mírně nakročeno, tak myslím si, že tohleto je asi definitivně dorazí.

Čili druhý bod, který navrhuji, se tedy nazývá Parametrizace asistentů pedagoga a navrhoval bych to jako druhý bod dnešního jednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji, mám poznamenáno vše.

V tuto chvíli poslední přihlášený je pan Radovan Vích. Pane poslanče, mám zde poznamenán jeden bod, takže pět minut.

 

Poslanec Radovan Vích: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Navrhuji předřadit projednání bodu číslo 76, tedy sněmovního tisku 258, a to jako první bod dnešního pořadu schůze Poslanecké sněmovny.

Je s podivem, že pětikoalice nejen nepředkládá vlastní návrhy zákonů, které by byly užitečné českým občanům, ale navíc i blokuje opoziční návrhy zákonů, tedy zákony, které jsou navrhované z pera SPD a které by našim občanům mohly prospět. Je velká škoda, že sněmovní tisk 258, tedy návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, nedostal možnost být projednán zatím ani v prvním čtení.

Když tento návrh věcně připomenu, jedná se o návrh změny základních pravidel pro výpočet důchodů, a to důchodů všech typů, starobních, invalidních i pozůstalostních, podle zákona o důchodovém pojištění. Důchod, jak asi všichni víme, jenom připomenu, se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny důchodce stejná a odpovídá 10 procentům průměrné mzdy, jak ji vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pro rok 2023 činí tato základní výměra 40 400 korun. K tomuto základu se pak připočítává procentuální výměra alias zásluhová složka. To je pro každého příjemce zcela individuální a odvíjí se od jeho předchozí pracovní kariéry, její délky a výše příjmu, tedy pojistných odvodů. Tato procentuální výměra tvoří určující část důchodu.

Konstrukce výpočtu a stanovení výše důchodů dlouhodobě poškozuje nízkopříjmové důchodce, a to starobní, invalidní i pozůstalostní, tedy vdovy, vdovce, sirotky, a to zejména v momentu zákonné valorizace důchodů, která je založená na kombinaci zvýšení základní i procentuální složky důchodu, přičemž vyšší a rozhodující je opět navýšení procentuální složky. V současné situaci nebývalého růstu cen veškerých základních životních nákladů jsou nízkopříjmoví důchodci, především ti osaměle žijící, jednou z nejohroženějších sociálních skupin. Jsou skupinou, která se nachází v pásmu příjmové chudoby anebo jí hrozí pád do dluhových pastí a exekucí. Je tedy nezbytně nutné co nejrychleji důchody, zejména ty nejnižší, zvýšit.

Za nejvhodnější cestu tedy považuji zvýšení základní výměry důchodů o 3 procentní body, to je z 10 % průměrné mzdy na 13 % průměrné mzdy, přesně, jak to navrhuje sněmovní tisk 258. Je vidět, že vláda ani v právě předkládané kvazidůchodové reformě tuto záležitost neřeší. Základní složka by dnes podle našeho návrhu činila 5 205 korun, čili by se o 1 165 korun zvedla penze každému důchodci. Kouzlem nechtěného je to prakticky stejná částka, kterou vláda sebrala z mimořádné valorizace u průměrného důchodu pro letošní rok.

Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás žádám o podporu zařazení tohoto sněmovního tisku 258, dnes jako první bod. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji, pane poslanče. Byly vyčerpány všechny přihlášky k návrhům změn v programu schůze. Vidím, že nikdo další již se nehlásí, nebo nebyl přihlášen. V tuto chvíli se pustíme do procesu hlasování. Přivolám kolegy z předsálí.

Ano, vidím zájem o odhlášení. A vidím zde ještě zájem o vystoupení přednostní. Poté vás odhlásím všechny.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji, pane místopředsedo. Já si dovolím jménem všech koaličních klubů zavetovat všechny návrhy na nově zařazené body. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Ano, mám poznamenáno, vetují se tedy všechny nově zařazené body. Jenom připomínám, že budeme hlasovat za chvíli návrhy změn v programu schůze. Jsou zavetovány všechny nově zařazené body.

Já vás v tuto chvíli všechny odhlásím. Poprosím, abyste se přihlásili.

Pan předseda Výborný má zájem ještě vystoupit.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane místopředsedo. Já si dovolím ještě dát jeden návrh ke změně programu. Je to alternativní návrh k návrhu kolegy Patrika Nachera, je to po nějaké vzájemné dohodě. On navrhl předřadit body 101, 102, respektive tisky 377 a 384, před tisk 263, to znamená novelu zákona o České televizi. Navrhuji, abychom dnešní jednání zahájili bodem 97, sněmovní tisk 263, Česká televize, a tisky 377 a 384, v tomto pořadí, zařadili napevno, a vzhledem k tomu času, jaký je, napevno ve 12.10, abychom se nedostali do nějaké kolize s časem. Čili napevno ve 12.10 zařadit tisky 377 a 384, třetí čtení. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP