(12.20 hodin)

 

Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek: Děkuju, paní předsedající. Dámy a pánové, nebudu zdržovat, jen jsem chtěl potvrdit to, co tady zaznělo. Ministerstvo nachystalo pozměňovací návrh, který se bude týkat fyzických osob, tedy ne firem, ale těch, kteří opravdu individuálně dluží na zdravotním pojištění, tak, aby od nich nebylo vymáháno penále. To považujeme za správné. Předpokládám, že jakmile ten zákon bude schválen, my okamžitě navrhneme tuto malou úpravu, která by mohla platit od 1. ledna příštího roku. Alespoň takhle mě informovali na Ministerstvu zdravotnictví. Samozřejmě, kdyby byla šance, že se to vrátí ze Senátu dostatečně rychle, ale taková není, tak bychom to dokázali udělat i v Senátu.

Ten důvod je jednoduchý. Ty peníze jdou na Fond prevence. Jak je ten návrh formulován, by se to týkalo i firem, které takto dluží za velké množství svých zaměstnanců a které, řekněme, využívají - a to je ten zásadní problém celé té situace - vlastně některé tyto subjekty, pojišťovnu, jako levný způsob úvěru. Pak na konci roku zaplatí s penále, které není vysoké. Proto chceme, aby se to týkalo opravdu jenom konkrétních osob, které dluží z různých důvodů, protože se dostaly do těžké situace, tak, aby tyto měly odpuštěné to penále. Ono je vždy potřeba si uvědomit, že se platba za pojišťovny skládá ze dvou částí.

Takhle to nachystáme, takhle jsme to slíbili a takhle to uděláme. Garantuji to tady. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji. Dovolte mi ještě načíst omluvy: omlouvá se pan poslanec Fridrich od 12 hodin ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Ožanová bere zpět svou omluvu od 14.45. Paní Ožanová se dále omlouvá z osobních důvodů od 15 do 16 hodin. Paní poslankyně Potůčková se omlouvá od 17 hodin z osobních důvodů, pan poslanec Špičák celý jednací den ze zdravotních důvodů, pan poslanec Borovský od 14 hodin ze zdravotních důvodů a pan ministr Kupka od 11.30 do 13.30 z pracovních důvodů.

Nyní je na řadě paní poslankyně Štefanová v rámci obecné rozpravy. Paní poslankyně, prosím.

 

Poslankyně Iveta Štefanová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se tady také ráda vyjádřila k předloženému návrhu. Hnutí SPD podporuje návrh na mimořádné odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na sociální politiku zaměstnanosti českým občanům, tedy návrh, který de facto navazuje na projekt milostivé léto, což je důležitý program pomoci obětem až likvidačního systému soukromých exekucí, který jsme rovněž podporovali. Hnutí SPD vždy bojovalo za práva obětí špatně nastaveného systému v celém jejich rozsahu, kdy ideálním řešením je dle našeho názoru plné zestátnění exekucí, tedy výkonu soudních a správních rozhodnutí.

Zdůrazňuji také, že odpuštění mnohdy astronomického penále a exekučních nákladů ze sociálního pojištění se týká pouze těch osob, které již část dluhu, respektive celou jistinu, uhradily. Uznáváme totiž, že dluhy se platit mají, což beze zbytku platí i u dluhů na daních a povinných pojistných odvodech, ale příslušenství dluhu nesmí občana existenčně zlikvidovat a postavit ho takzvaně mimo systém na dlouhá léta, což mimochodem přispívá i k prohlubování deficitu na důchodovém účtu, protože osoby v exekucích nemohou být kvůli přísnému nastavení systému standardně zaměstnány za důstojnou mzdu.

Úprava, kterou dnes projednáváme, by toto tedy mohla částečně změnit pozitivním směrem. Proto tento návrh podporujeme a podpoříme i načtené pozměňovací návrhy. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji. Dále je do obecné rozpravy přihlášen pan poslanec Nacher. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji, paní místopředsedkyně. Pane ministře, dámy a pánové, já jsem si musel narychlo trochu změnit poznámky, o čem budu hovořit v tomto tisku. Za prvé, krátké shrnutí. Zopakuji - já jsem to nazval milostivý podzim - že tady se jedná o odpuštění příslušenství v momentě, kdy ten dlužník zaplatí jistinu, ale už nejsou případy, které jsou vymáhány soukromým soudním exekutorem a takzvanými správními nebo daňovými exekucemi. Rozhodné období je pětiměsíční, což je změna proti milostivému létu na dva měsíce, to je dobře, a jako novinka jsou tam ty splátky, umožnění splátek. My jsme naráželi na to, že v momentě, kdy jistina samotná byla vyšší, ten člověk se toho nemohl zbavit, protože ty peníze prostě v té chvíli neměl, tudíž se toho účastnit nemohl.

K tomu už směřují a směřovaly i pozměňovací návrhy. První se týkal u tohoto tisku, bavíme se o tisku 377, aby splátkového kalendáře se mohl účastnit i ten, u něhož už daňová exekuce byla zahájena, což v původním návrhu nešlo. Takže to je jeden pozměňovací návrh, kde jsme podepsáni napříč koalice - opozice. Myslím si, že to projde a je to v pořádku.

Druhý pozměňovací návrh má dvě části. Tam jsme podepsáni já a kolega Výborný. Týká se rozšíření o zdravotní pojišťovny, o tom budu mluvit za chvíli. Upřesňuje - a to je docela důležité a jsem zvědav, jak se s tím popasujeme, protože to je součástí toho mého pozměňovacího návrhu - že v případě, že dlužník se zúčastní splácení na základě splátkového kalendáře, ale už je v daňové exekuci, tak v pozměňovacím návrhu je napsáno, že se přerušuje exekuce, ale přerušení znamená, že se mu dál sráží ze mzdy. Takže následující pozměňovací návrh můj a Marka Výborného, ve kterém jsou i zdravotní pojišťovny, upřesňuje, jak je to se srážkami ze mzdy. To je to, co tady Marek Výborný řekl, že by se to nějakým způsobem z toho vypreparovalo od zdravotních pojišťoven. Přijde mi, že to je docela důležitý pozměňovací návrh. Mě pak jenom zajímá od legislativy, jestli to je možné takhle v uvozovkách z toho vyjmout a dát tam pryč, když neprojdou ty zdravotní pojišťovny, to slovo zdravotní pojištění nebo zdravotní pojišťovny, jestli to je legislativně technická. To já nevím.

To jsou ty dva pozměňovací návrhy, o kterých bychom měli hlasovat, byť několika hlasováními. Jenom připomenu, dámy a pánové, že oba dva pozměňovací návrhy prošly všemi výbory a stanoviska výborů jsou souhlasná.

Teď se dostávám k tomu, že upřímně moc nerozumím tomu, proč Ministerstvo zdravotnictví a ministr zdravotnictví nesouhlasí se zapojením zdravotních pojišťoven do toho, když připomenu, že to naopak byly zdravotní pojišťovny, které jako jediné z těch všech institucí, které teď do toho zapojujeme, se toho účastnily už v milostivém létu I i II, ale v té části, kde to vymáhali soukromí soudní exekutoři. To znamená, jestli je na to někdo připraven, tak jsou to právě ty zdravotní pojišťovny a VZP.

Připomenu i to, že proces přípravy tohoto návrhu, abychom to všechno stihli, a tady byla příkladná spolupráce koalice a opozice, doufám, že to tady pan ministr doloží na mikrofon, bylo i zkrácení různých lhůt, příprava pozměňovacích návrhů ve spolupráci s MPSV, u dalšího tisku s Ministerstvem financí, a tady v tomto případě jsme do toho chtěli zapojit Ministerstvo zdravotnictví. To se do toho ale nezapojilo, pane ministře. My jsme sem ten pozměňovací návrh dávali na poslední chvíli, to je pravda, myslím to zapojení zdravotních pojišťoven, a vy tam potom samozřejmě můžete najít nějaké drobné věci, které se vám nelíbí, tomu rozumím, ale to se dalo zhojit, kdybyste se do toho procesu zapojili úplně stejně jako MPSV nebo Ministerstvo financí. Teď se dostáváme do prekérní situace, kdy do druhého čtení to vrátit nemůžeme, protože bychom nestihli lhůty. Chtít od Senátu, aby nám to sem vrátil s pozměňovacím návrhem, který vy vylepšíte, jak jste říkal, také bychom nestihli ty lhůty, jestli to chceme spustit od 1. července, a uděláme v tom za mě těm lidem jenom zmatek, že vlastně bude milostivé léto I, milostivé léto II, tohle jsem nazval milostivý podzim, a potom od příštího roku tady bude ještě extra situace pro zdravotní pojišťovny. Musím říct, že mě to mrzí, protože tohle jsem bral jako pokračující spolupráci v oblasti kultivace prostředí exekucí.

Takže za mě a asi za náš klub my prostě budeme trvat na těch pozměňovacích návrzích tak, jak byly načteny, jak byly přijaty všemi výbory. Znovu upozorňuji potom na důkladnou proceduru při hlasování a pozor, abychom tam tedy, jestli skutečně ty zdravotní pojišťovny neprojdou, aby tam z toho nevypadly srážky ze mzdy, které jsou také součástí pozměňovacího návrhu 2563. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP