(12.30 hodin)
(pokračuje Patrik Nacher)

Takže jenom poprosím potom zpravodaje, který se teď radí s legislativou, aby to pak tam bylo fakt důkladné, aby to později někdo nenapadl, protože to si myslím, že je důležitá součást pozměňovacího návrhu. Tak děkuji.

Možná bych pana ministra zdravotnictví vyzval jenom, jestli by mi mohl aspoň krátce reagovat, proč tedy Ministerstvo zdravotnictví se do toho nezapojilo dříve, do toho procesu, jako se do toho zapojila ostatní ministerstva. Myslím si, že to je legitimní dotaz opozice, byť jsme v této věci spolupracovali. Ale právě proto je to dvakrát mrzuté, protože dvě ministerstva se na tom aktivně podílela, a to jedno ministerstvo až teprve teď, když už je tady něco na stole, a pojedeme to zase několikafázově. Nevím, jestli to je srozumitelné pro ty lidi navenek.

Tolik tedy takové shrnutí k tisku 377. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Já také děkuji. Pan ministr je přihlášen s přednostním právem, ale ještě před ním s faktickou poznámkou pan předseda Výborný. Pane předsedo, prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Já chci jenom vaším prostřednictvím, paní předsedající, ubezpečit ctěného a milého kolegu Patrika Nachera, že ta věc legislativně technicky hlasovací procedurou je předjednána, dojednána se zástupci legislativy Poslanecké sněmovny, je to tak skutečně v pořádku. A právě proto, abychom v tom nedělali zmatek a nezůstali v případě, že nebude schválena druhá část pozměňovacího návrhu směřující k zdravotním pojišťovnám, tak tam nenechávali slova zdravotní pojišťovna. Právě proto ve větě první, ve větě druhé budou tato slova vypuštěna. To znamená, právě proto, abychom nepůsobili zmatky, tento krok činíme, je předjednán, je to v pořádku a lze to podle už zde citovaného paragrafu jednacího řádu skutečně ve třetím čtení toto učinit. Čili suverénem je Sněmovna, rozhodne. Samozřejmě, pokud bychom schválili celý pozměňovací návrh včetně té části, o které jste hovořil, pane kolego, tento návrh bude nehlasovatelný. To jenom ubezpečuji.

A dovolte mi ještě, a on to určitě řekne i pan ministr, já se tady musím částečně zastat Ministerstva zdravotnictví. Vzhledem k lhůtám, o kterých tady bylo už řečeno, čas mezi prvním, druhým čtením byl zkrácen. Skutečně ten časový prostor tady byl výrazně omezen v okamžiku, kdy i my i pan kolega Nacher, vaším prostřednictvím, s tím pozměňovacím návrhem, a to jde za námi za oběma, jsme s ním přišli až krátce před reálným druhým čtením, tak chápu, že ministerstvo těžko na to mohlo reagovat v řádu minut. Čili nezpůsobí to problém, chci uklidnit veřejnost, opravdu nezpůsobí. Máme tady věci, které se týkají daní, měst a obcí, to bude věc pana ministra Stanjury. Máme tady věci, které se týkají sociálního pojištění, to se týká pana ministra Jurečky. A budeme tady mít, a je to dobře, věci, které se týkají zdravotního pojištění, a to bude věc pana ministra Válka, tak jak tady bylo řečeno, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji za dodržení času a nyní s přednostním právem pan ministr. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, já myslím, že věci, kde jsme se shodli na tom, že je to ku prospěchu občanů, je zbytečné hrotit. Nicméně rád bych upřesnil několik věcí, které tady zazněly a řekněme nebyly úplně přesné.

Tak za první, tento pozměňovací návrh, byť se týká zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví, nikdy neprojednával zdravotní výbor. Proč? Netuším, považuji to za chybu, ale není to můj problém, je to problém předkladatelů. Já kdybych ho předkládal, bezesporu požádám o projednání zdravotní výbor, což by byla jednoduchá cesta, jak by se o něm dozvěděl ministr zdravotnictví. Ten pozměňovací návrh byl načten v 16.35, což si všichni můžete přečíst, večer a druhý den už bylo druhé čtení, takže my jsme se k němu neměli kdy vyjadřovat, když tedy pominu noc z tohoto 16.35 do druhého dne do rána, a tu noc jsme se k němu opravdu tedy nevyjadřovali, za to se omlouvám. Měl jsem spát na ministerstvu a číst, které návrhy budou na noc načteny? Tak to je, snadno se to dá dohledat, snadno se to dá dokázat, je zbytečné o tom debatovat, fakta jsou fakta. Zdravotní výbor to neprojednával, ministerstvo nikdy nikdo s tímto návrhem neoslovil. Já ve Sněmovně nebývám každý den, a bývám tady pravidelně. Stačilo se na mě obrátit a hned jsme to mohli vyřešit. Nikdo se na mě osobně neobrátil. Tak čekal bych, já to v opozici vždycky dělal, že jsem se obracel na Adama Vojtěcha a ptal jsem se ho, co si o tom myslí, tak bych čekal, když je nějaký pozměňovací návrh, který se týká zdravotních pojišťoven, a tím pádem i mě, že se na mě obrátíte.

Ten pozměňovací návrh je správný, dobrý a já znovu opakuji, podporuji ho. Ten pozměňovací návrh, vaším prostřednictvím, pan poslanec Nacher a, vaším prostřednictvím, pan poslanec Výborný, opravdu dobře připravili. To, co je potíž, že v případě pojištění sociálního a zdravotního je technický rozdíl a my pouze nechceme, protože ty peníze jdou do Fondu prevence, je to jeden ze základních příjmů Fondu prevence, to je ten fond, z kterého se platí různé úkony pro pacienty, a ty odhady jsou, že bychom, kdyby to bylo takto načteno, přišli zhruba o miliardu z Fondu prevence, což je poměrně velká částka. Problém spočívá v tom, že v tom pozměňováku jsou nejenom fyzické osoby, a s tím naprosto souhlasíme, ale i právnické osoby, a právnické osoby, které se samozřejmě podílí na platbách, podle mých informací, a je to možné si ověřit u zdravotních pojišťoven, některé z nich, není jich málo, dělají to, že prostě neplatí pravidelné měsíční pojištění, koneckonců ty kauzy znáte z médií, protože využívají ten systém jako levný úvěr a penále není tak vysoké, takže to doplatí na konci roku včetně penále a ta penále jdou do fondu. To znamená, já plně podporuji ten pozměňovací návrh, opravdu udělám maximum pro to, aby to co nejrychleji bylo předloženo z Ministerstva zdravotnictví, a to tady slibuji na svou čest.

Jen prosím, abyste zvážili, že by se ten pozměňovací návrh měl opravdu týkat osob fyzických, tedy těch, kteří z různých důvodů nestihli zaplatit zdravotní pojištění a pak jsou sankcionováni, kteří, když ho doplatí, nebudou sankcionováni. Ona to ta pojišťovna stejně dělala, vaším prostřednictvím, to tady pan poslanec Patrik Nacher jasně řekl, že to dělávala, ale nemyslím si, že je vhodné, abychom podporovali firmy, které využívají řekněme nebo mají různé důvody k tomu, já nechci být podezřívavý, a prostě místo aby pravidelně platili za své zaměstnance část zdravotního pojištění, udělají to na konci roku nebo s odstupem a pak platí penále. Myslím si, že tady by to nebylo úplně ku prospěchu ani těch jejich zaměstnanců.

Velmi se omlouvám, pokud jsem já v tom udělal chybu, fakt nepodezřívám nikoho, že to bylo jakkoliv. Prostě byla to série nedorozumění, bylo potřeba to vyřešit rychle a opravdu naposledy. Považuji ten pozměňovací návrh za velmi dobrý. Ta mucha je tady ta jediná věc, která ale samozřejmě, pokud člověk není hluboce ponořen ve specifikách vybírání zdravotního pojištění, tak se na ni nedá přijít. Myslím si, že tím, že se zkopírovala vlastně ta metodika nebo že je to podobné té metodice, která se - tak se tam tady ta dostala. Ale tak já se omlouvám, pokud jsem zkomplikoval komukoliv z opozice nebo z koalice život, není to zlá vůle.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji a s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Nacher. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji. No, já jenom na vysvětlenou panu ministrovi, aby viděl ten čas. Za prvé to, že jsme zkrátili lhůty, to byla všeobecná vůle, to jsme chtěli všichni, o to jsme byli požádáni koalicí, vládou, to nám nemůžete vyčítat, že jsme schválili - jo, to je, vy jste chtěli, abychom schválili lhůty, my jsme je schválili, nemůžeme za to dostat vynadáno. To je první moment.

Ten druhý, tady bych se, pane ministře, trochu bránil, protože to, že tam chceme zapojit zdravotní pojišťovny, jsem já tady říkal na mikrofon, můžete se podívat do stenozáznamu, už v prvním čtení. Poté můj kolega Marek Výborný svolal kulatý stůl, kde byl zástupce VZP, kde jsme řekli, a byla to shoda napříč, že bychom do toho chtěli zatáhnout zdravotní pojišťovny. Pak to bylo na podvýboru pro exekuci a pak jsme se o tom bavili na podvýboru pro ochranu spotřebitele. Ve všech těch věcech a ve všech těch orgánech jsme říkali, že bychom do toho rádi kromě těch jiných pozměňovacích návrhů, na kterých je shoda, to jsou ty splátkové kalendáře, rádi zapojili i ty zdravotní pojišťovny. Problém nastal v tom, že jsme měli zpětnou vazbu z VZP, že nejdřív to oni napíší, pak že ten pozměňovací návrh nenapíší, a když jsme tedy měli už pár dnů do druhého čtení, tak jsme to museli s kolegou Výborným nějakým způsobem vyřešit jinak a napsat to přes někoho jiného, přes jiné právníky, to jest ne asi přes odborníky, kteří by tam tu chybku, kterou vy jste říkali, neudělali. Jinými slovy, to já se omlouvám, ale i přes to určité ocenění toho pozměňovacího návrhu nemůžu nést odpovědnost za to, že prostě ani VZP, ani Ministerstvo zdravotnictví se včas nepodílelo na té tvorbě, a my jsme to potom museli zachraňovat na poslední chvíli v 16.35, protože jinak by ten návrh tady nebyl vůbec. Takže já jsem rád, že bude aspoň něco. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP