(12.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. Mám zde dvě faktické poznámky, nejprve pan ministr Stanjura, připraví se pan poslanec Brázdil. Pane ministře, prosím.

 

Ministr financí ČR Zbyněk Stanjura: Já bych podpořil stanovisko ministra zdravotnictví, protože firmy nedluží často jenom za sebe, ale dluží i peníze, které strhnou svým zaměstnancům a neodvedou je zdravotním pojišťovnám. Uvědomme si, že platbu zdravotního pojištění za zaměstnance zaměstnavatel dělá, firma, ti lidé dostanou o to méně na výplatní pásce, a pokud firma to neodešle, tak to má skutečně jako levné úvěry. Teď nemluvím o té části, která se týká platby za zaměstnavatele.

A druhá věc, samozřejmě že jsou firmy, které se dostanou do problémů. Ale co je normální postup? Jdu na zdravotní pojišťovnu, předložím podklady, pokusím se přesvědčit a vyjednat splátkový kalendář, postavím se k tomu čelem. A pokud před tím budeme zavírat oči a budeme vždycky říkat a vždycky je budeme omlouvat, tak je to v neprospěch těch, kteří poctivě plní své povinnosti, to si musíme říct, nejenom v neprospěch rozpočtů zdravotních pojišťoven a veřejného zdravotního pojištění, ale zejména je to nespravedlivé vůči firmám, které třeba mají taky ekonomické potíže, a přesto plní své povinnosti, nedovolí si neodeslat zdravotní pojištění, které strhli svým zaměstnancům, zdravotní pojišťovně, a když mají problém, vyjednávají o splátkovém kalendáři. A nemám žádnou informaci, že by zdravotní pojišťovny šmahem odmítaly všechny žádosti o zdravotní pojištění. My už řešíme problém, který ta firma podcenila, prostě nekomunikovala, nevyjednávala, neřešila to. Tak já jsem chtěl, aby to zaznělo v rozpravě, abychom věděli, o jakých případech vlastně debatujeme, že ten příběh není tak černobílý a že někde na začátku byl problém na straně firmy. Proč ty firmy, které jsou v exekucích, nevyjednávaly? Vyjednávaly? Může každá z nich doložit nějakou korespondenci či jednání se zdravotní pojišťovnou? Jsme si jisti, že odvedly hlavně sražené zdravotní pojištění zaměstnance? Pokud ano, tak pak teprve přemýšlíme, že jim nějakým způsobem pomůžeme.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Brázdil, připraví se pan poslanec Nacher. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Brázdil: Děkuji za slovo. Zareaguji na oba dva předřečníky. V tom rozhodčím orgánu sedí kolegyně Dražilová, byl tam i doktor Mašek, kolega, my to tam projednáváme. Musím říct, že ano, toto jsem nevěděl, asi máte pravdu. Ale většinou, co se tam řeší, je to, že třeba ty podniky dají tu platbu mylně na jinou pojišťovnu, jiným číslem, tak to odpouštíme. Tak jenom jsem chtěl říct, že je to takové i makové. Jak jste to teď popsal, máte pravdu.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji a další s faktickou poznámkou pan poslanec Nacher. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Musím znovu, pane ministře, tady teď se nepřeme o ta jednotlivá slovíčka. Ten pozměňovací návrh byl skutečně, jak řekl pan ministr správně, překopírován z principu, na kterém je postaven celý návrh 377, který se týká České správy sociálního zabezpečení. Podstata je v tom, že my jsme o tom zapojení, aby tam byly i zdravotní pojišťovny, mluvili od prvního čtení, na všech kulatých stolech, které organizovali i vaši kolegové koaliční, a byla to koaličně opoziční shoda. Protože se ministerstvo do toho nezapojilo, a teď nevíme jak, já už to zkoumat nebudu, nebo VZP, to je teď jedno, tak jsme to tady s kolegou Výborným řešili jiným způsobem. Tím se tady ten pozměňovací návrh takhle dostal. Jsem rád, že pan ministr zdravotnictví říká, že to je dobrý návrh, jenom tam je tahleta jedna věc. Jenom celou dobu, jestli jste mě dobře poslouchali, mě mrzí to, že kdyby se toho chopilo Ministerstvo zdravotnictví od začátku, tak tady mohl být plnohodnotný návrh, který by byl součástí tohoto tisku. To je vše, to je jednoduché, protože to tady nepřistálo shůry, my jsme se o tom bavili fakt na všech fórech.

Já už nevím, jakým jiným kanálem dát najevo na Ministerstvo zdravotnictví, že je tady tahleta potřeba. Koneckonců to vyřizoval kolega Výborný, tak já nevím. Takže já děkuju za to, že pan ministr řekl, že se na něj mohou všichni obracet, ale my jsme využili všech těch kanálů, takže to se na mě nezlobte. To, že na to byl krátký čas, to jsme chtěli všichni, protože jinak bychom to nestihli. To byla přece žádost i vlády.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. Další s faktickou poznámkou je pan ministr Stanjura a připraví se pan poslanec Mašek. Pane ministře, prosím.

 

Ministr financí ČR Zbyněk Stanjura: Kdyby mě pan poslanec Nacher poslouchal poprvé, tak by zjistil, že jsem vůbec nemluvil, nevstupoval jsem do polemiky opozičního návrhu, reagoval jsem pouze na poznámku vaší kolegyně, že skoro vždycky jde o firmu v problémech, že by měli pomáhat, a snažil jsem se popsat, že ten příběh není černobílý, a to je všechno. Tak se nemusíme teď zase vracet k tomu, co kdo kdy řekl, jestli nějaký pošťák něco někam nesl na ministerstvo, nebo ne. Já jsem se zaměřil na to a popsal jsem, že je jiný případ, pokud neodvádí za své zaměstnance, přitom jim to strhne. Jiný je případ, pokud vůbec nevyjednávali o splátkovém kalendáři. Pokud poslal někdo omylem platbu, to je zase úplně jiný případ, to se dá vyřešit velmi, velmi jednoduše. Ta firma není v problémech, jenom udělá chybu, a chybu dělá každý, to se určitě vyřeší. Takže bych prosil pana poslance Nachera, aby, když říká, že se k tomu musí vrátit, tak já jsem mluvil jenom o tomhle.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Mašek. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, my před sebou máme teď asi kvalitně připravenou normu, na které je shoda koalice i opozice, a v podstatě nám tam vyplynul jediný problém u zdravotního pojištění. Ten problém je v tom, že jsou tam zahrnuty i právnické osoby. Kdyby tam ty právnické osoby nebyly, tak si zatleskáme a posíláme to dál. Můj dotaz, který jsem kuloárně před chvílí vznesl na kolegu Výborného, prostřednictvím paní předsedající, je, jestli by se to přece jenom nestihlo, abychom to schválili, jak to bylo připraveno s pozměňovacími návrhy, a poslali jsme to do Senátu a hledali cestu, jak to rychle v Senátu opravit a tady rychle po dohodě schválit, protože takovouhle normu, dalo to určitě předkladatelům velkou práci, a když tomu chybí jenom tohleto, nebo jsou tam navíc ty právnické osoby, chtěl bych poprosit o zvážení této cesty, a myslím si, že by to byl potom nejlepší výsledek. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. Z místa mám ještě přihlášku pana poslance Ferance v rámci rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, paní předsedající. Vážení členové vlády, dámy a pánové, jenom pár poznámek k tomu, co se týče zdravotního pojištění. Padly tady různé věci, nestihli jsme to, nedodalo se to a tak dále. Nicméně já si pamatuji, že podvýbor pro exekuce, insolvence se touto problematikou zabýval 20. dubna. Byli tam přítomni zástupci pojišťoven, VZP, předseda správní rady, nevím, jestli ho tady vidím, a pan Nacher tam mluvil o tomto návrhu, mluvil i pan Výborný. A všichni, všechny pojišťovny, veškeré své úsilí, říkaly, jak je to špatně, že to nechtějí, místo toho, aby řekly: Uděláme to, nebo pomůžeme. Takže není to o tom, že jste se to dozvěděli, pane ministře, při vší úctě - jasné, v systému to bylo 2. 5., tomu rozumím, ale minimálně oficiálním jednáním 20. dubna se to probíralo shora, zdola, tam se to probíralo a byl dostatek času to připravit. Jasné, chápu, nebylo to v systému a tak dále. Asi je to škoda, nebo myslím si, že je to škoda, že se nevyužil ten prostor, protože skutečně si to zaslouží. Musím říct, že v tomto smyslu to ministerstvo i pojišťovny jako... jasné, de iure nemusely nic udělat, takže to neudělaly, ale propásla se dobrá příležitost.

A ještě jednu poznámku. Když mluvíte o těch firmách, pane ministře, říkáte, že tím, že platí později, se levně úvěrují, no, to není zase až tak levné, protože penále je nějakým způsobem nastavené, je to repo sazba plus 8 procentních bodů, což dneska je nějakých plus minus 12 %. To si nemyslím, pochopitelně, že to je zase až tak levné financování. Tak jenom zopakuji, škoda že se nevyužilo této příležitosti, protože pro mě zdravotní pojištění, i když je de iure pojištění, ale de facto je to daň, co si budeme vykládat, je to nějaká zdravotní daň, takže je velká škoda, že jsme nevyužili tuto příležitost, a myslím si, že trošku máslo na hlavě má v tomto případě Ministerstvo zdravotnictví. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP