(13.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Já také děkuji a s faktickou poznámkou se přihlásil pan ministr Válek. Pane ministře, prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek: Děkuji, paní předsedající. Tak já už se nebudu omlouvat. Ministerstvo zdravotnictví máslo na hlavě nemá. Je zvykem ve slušné normální společnosti, pokud po někom něco chci, že ho oslovím. Mě nikdo na žádný z těch výborů a podvýborů, kde se to projednávalo, nepozval. Na Ministerstvo zdravotnictví se nikdo z předkladatelů neobrátil. Je mně šumafuk, kdo za to může, ale ne Ministerstvo zdravotnictví! To si domluvte, předkladatelé, mezi sebou, vpravo i vlevo! Já se snažím chovat slušně, korektně, dělám všechno, co je v mých silách, a opravdu odmítám být opakovaně napadán, že ministerstvo něco neudělalo. Pokud jsem za něco vinen, ano, kritizujte mě, ale v tomto případě jste si tam zvali pojišťovny, vůbec nechápu proč, místo abyste si pozvali zástupce Ministerstva zdravotnictví. Já bych si v životě v opozici něco takového vůči vašim ministrům netroufl udělat! (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Nacher a připraví se pan poslanec Brázdil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já teď nevím, kolegové, čemu jste tleskali, protože všechny ty schůze, o kterých pan ministr mluvil, byly pod patronací vašeho kolegy Marka Výborného. Tak čemu jste tleskali? Čemu jste tleskali? Co tady opozice v tomhletom zorganizovala? Já měl podvýbor pro ochranu spotřebitele a tam jsme pozvali všechny, kteří se podíleli na těch pozměňovacích návrzích. Ano, a pak byl podvýbor pro exekuce, insolvence, tam pozval ty, které považoval za nutné, kolega Výborný, a kulatý stůl totéž. A pokud já vím, pane ministře, nevím, proč se tady rozčilujete, já mám informaci, že se na vás obrátil kolega Výborný, tak to si jako vyřiďte mezi sebou, ale neházejte to na opozici. Prostě takhle byla nějaká dohoda, že to bude spolupráce všech ministerstev, Ministerstvo financí, MPSV a Ministerstvo zdravotnictví. Já nemůžu kontrolovat vaše komunikační linky, to se na mě nezlobte. (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. S faktickou poznámkou je pan poslanec Brázdil a připraví se pan poslanec Berki.

 

Poslanec Milan Brázdil: Pane ministře, v klidu. Všechno doteď bylo v pohodě, spolupráce, tak jsme si to pochvalovali. Tak od čeho ten Senát je? Teď hned, jak to skončí, zavoláte telefonem, připraví to... Vždyť to je ta pojistka. A udělala se drobnůstka, tak se to opraví. Nebo je v něčem problém? Nebo řekněte pravdu, kde je ten problém? Oni neumí rychle zapracovat to, co teď připraví ministerstvo, aby to tam někdo...? A máte tam většinu, to by šlo. Zdržuju tím? Promiňte.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Berki. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Jan Berki: Děkuju, paní místopředsedkyně. Já se omlouvám, kolegyně, kolegové, že chvilinku zdržím, ale já jdu tedy vysvětlit, čemu jsem tleskal. Zatleskal jsem tomu, že moc jsem nepochopil tu předchozí situaci. Pan ministr byl vstřícný, pan ministr slíbil, že to bude, vysvětlil, proč to není teď, a pak se tu dalších asi zhruba patnáct minut točíme jenom na tom, že se permanentně opakuje totéž. Takže mu ruply nervy? Ano, chápu.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. Další s faktickou poznámkou je pan předseda Výborný a připraví se paní poslankyně Peštová. Pane předsedo, prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, já je ani nevyužiju. Vážená vládo, pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych chtěl poprosit, ty věci jsou jasné, jsou zřejmé.

K panu kolegu Brázdilovi, vaším prostřednictvím. Takhle by to samozřejmě šlo, kdyby účinnost toho zákona nebyla nastavena od 1. července a nebyla vázána na všechny další kroky, to se opravdu stihnout nedá. Nicméně jasně tady zaznělo, já děkuji panu ministrovi za ten příslib, ten problém bude úplně standardně vyřešen, možná dokonce bude dobře, když teď se budeme věnovat těm dluhům u správních a daňových exekucí a u zdravotních pojišťoven to bude samostatně od 1. ledna, jak tady zaznělo. Ten problém skutečně není. A moc poprosím, tato debata opravdu nikam moc dál nevede, abychom si tady vyčítali, kdo, kde, s kým, kdo telefonoval nebo vzkazoval a podobně. Myslím, že ty věci jsou jasné, bude ten problém vyřešen, a pojďme hlasovat o zákonu jako celku, protože ten je, myslím, tady konsenzuální napříč koalice - opozice. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Já také děkuji a nyní paní poslankyně Peštová. Paní poslankyně, prosím.

 

Poslankyně Berenika Peštová: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já jsem chtěla zareagovat na pana poslance Berkiho. Víte, ono říct, že něco bude, to je hezký, ale máte tady nějaký legislativní proces. Tak mě zajímá, jak to bude? Říct tady na mikrofon bude, to je fajn, ale bude to novela zákona, bude to novela vyhlášky, co to bude? Jak to je? V jaké je to fázi? Jak je to připravené? Ale vyštěknout tady, že to bude, to je fajn. To je ale málo.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Berki. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Jan Berki: Jenže tahle otázka tu nepadla. To, co se tu rozebíralo, prostřednictvím paní místopředsedkyně, paní poslankyně, bylo něco jiného. A já jsem reagoval na to, že se tu patnáct minut točíme na nesmyslu.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. Další faktickou poznámku má paní poslankyně Peštová. Paní poslankyně, prosím.

 

Poslankyně Berenika Peštová: Děkuji za slovo. Pane poslanče, prostřednictvím paní předsedající, možná, že jsou to pro vás nesmysly, ale ono, říkám, opět opakuji, něco jiného je říct, že to bude, a něco jiného je říct, kde to bude, kdy to bude, kde to bude zapracované, v jaké je to fázi. Proto se tady asi točí patnáct minut, možná pro vás zbytečně.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan ministr Válek a pak je přihlášen pan poslanec Berki. Pane ministře, prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek: Já myslím, že jsem to řekl hned na úvod, když jsem vystupoval po - promiňte, paní předsedající, vaším prostřednictvím, paní poslankyně - když jsem vystupoval po vystoupení Marka Výborného, nicméně to stručně zopakuju. Ten zákon ve chvíli, kdy bude přijat, platí od 25. července nebo tak nějak, 26. (Nápověda od poslance Nachera: Prvního.) - tak 1. července. My máme nachystanou novelu tohoto zákona, kterou předložíme, předpokládám, že v devadesátce. Věřím, že to bude jenom zapracování de facto toho paragrafu nebo toho pozměňovacího návrhu, který teď tady diskutujeme, kde vypustíme část textu, a tím pádem předpokládám, že bude velmi rychle schválená tady i v Senátě, protože to nebude nic komplikovaného, konfliktního, je na tom shoda a není důvod, proč by to nemohlo od 1. ledna platit. Takhle mě o tom přesvědčili moji legislativci, že technicky by to neměl být neřešitelný problém. Pokud máte pocit, že by měl být s tím nějaký problém, stačí říct, ale já se domnívám, že toto je cesta, která by měla být jednoduchá a schůdná.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. Pan poslanec Berki zrušil svoji přihlášku. Hlásí se ale ještě paní poslankyně Peštová. Paní poslankyně, prosím.

 

Poslankyně Berenika Peštová: Děkuji za slovo a děkuji panu ministrovi, že mi to objasnil. To je ta správná odpověď, na kterou jsem čekala, pane poslanče Berki, prostřednictvím paní předsedající, tohle mi bohatě stačilo. V každém případě další můj dotaz, jak jste se tady točili v tom kruhu, jestliže se jedná pouze o vypuštění nějakého znění, tak to vypuštění klidně se může udělat, a to se vracím zpátky, to, co tady říkali mí předřečníci, v Senátu, může se to vrátit sem, vypuštěný článek a můžeme to tady schválit. A je to hotové. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji za dodržení času. Pokud se už nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím.

Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Gonguji pro kolegy, aby se dostavili do sálu. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Michael Rataj: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, byl jsem pověřen, abych vás seznámil s hlasovací procedurou ve třetím čtení sněmovního tisku 377. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP