(Jednání pokračovalo v 15.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, srdečně vás zde vítám při pokračujícím jednání dnešního dne.

Nejprve načtu omluvy, co v mezičase došly: omlouvá se pan poslanec Ondřej Benešík od 15 do 18 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Josef Bernard od 13.30 hodin z pracovních důvodů, Šimon Heller od 15 do 16 hodin z pracovních důvodů, Lenka Knechtová od 15 do 16.30 hodin z pracovních důvodů, Martin Major od 15 hodin z pracovních důvodů, Taťána Malá od 14 hodin bez udání důvodu, Jiří Slavík od 15.45 hodin do 17 hodin z pracovních důvodů, Renata Zajíčková od 15 do 16.40 hodin z pracovních důvodů, Vladimír Zlínský od 16 do 18 hodin z pracovních důvodů. Dále se omlouvá paní ministryně Jana Černochová od 18.30 hodin z pracovních důvodů. To by byly zatím všechny nově došlé omluvy.

Než budeme pokračovat v našem programu, požádám předsedu volební komise, pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb, které proběhly před polední přestávkou. Takže k bodu 113, prosím.

 

113.
Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo a přeji, paní předsedající, kolegyně, kolegové, všem dobré odpoledne.

První bod, návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře: volby se zúčastnilo 173 poslanců a poslankyň, kvorum nutné pro zvolení tedy bylo 87. Volby se zúčastnili všichni, kteří přišli, takže bylo vydáno 173 lístků a neodevzdáno 0 lístků. Jediná kandidátka, paní Jana Gáborová, získala 160 hlasů, takže byla zvolena.

Obsazovali jsme jedno místo, takže tím tato volba končí.

 

114.
Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce viceprezidenta
Nejvyššího kontrolního úřadu

Druhým volebním bodem byla volba kandidáta na jmenování do funkce viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Počty jsou stejné, tedy 173 poslanců a poslankyň se volby zúčastnilo a také odevzdalo své lístky, neodevzdaných tedy byla 0. Kvorum nutné pro zvolení 87. Roman Kubíček získal 71 hlasů a Jan Málek 82 hlasů. Znamená to, že v prvním kole z dvou kandidátů nebyl zvolen nikdo. Do druhého kola postupuje vždy dvojnásobek počtu neobsazených míst, v tomto případě do druhého kola tedy postupují oba kandidáti, jak pan Jan Málek, tak kolega Roman Kubíček.

Předpokládáme - ještě jsem neměl politické jednání s předsedy klubu, ale v tuto chvíli předpokládám, že druhé kolo by se uskutečnilo ve středu 31. května, tedy za čtrnáct dnů, v dalším sněmovním týdnu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Moc děkuji. Tento bod 114 tedy zůstane přerušený.

 

98.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb.,
o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb.,
o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 263/ - třetí čtení

Nyní budeme pokračovat v projednávání přerušeného bodu 98, což je sněmovní tisk 263, novela zákona o České televizi. Já ho tímto otevírám.

Vítám pana ministra kultury Martina Baxu, který už je u stolku zpravodajů. Zároveň zde mám přihlášku s přednostním právem pana předsedy Tomia Okamury. Můžete pokračovat ve svém projevu, pane předsedo, prosím.

 

Poslanec Tomio Okamura: Tak já budu pokračovat ve svém přerušeném vystoupení. Hnutí SPD za této situace prosazuje zrušení koncesionářských poplatků a považujeme za lepší model, aby Česká televize a Český rozhlas byly financovány přímo z kapitoly státního rozpočtu pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu, tak, jak je tomu i u jiných institucí, které hospodaří s penězi občanů.

Fialova vláda se změnou zákona pokouší dokončit politické ovládnutí České televize a Českého rozhlasu. Poslanci hnutí SPD budou přijetí tohoto zákona bránit všemi zákonnými prostředky, protože prosazujeme svobodu a demokracii. Odmítáme totalitní manýry Fialovy pětikoalice.

Když výše uvedené shrneme, to, co tady předkládá vládní koalice SPOLU, tedy ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN, je zásadní změna způsobu volby kontrolních rad těchto veřejnoprávních médií, kdy strany vládní koalice chtějí uzákonit, aby v budoucnu volil třetinu členů těchto rad Senát, zatímco nyní je všechny volí pouze Sněmovna. To je pro hnutí SPD nepřijatelné, jelikož tímto způsobem dojde k účelové politizaci těchto kontrolních rad, protože Senát nemá ve srovnání se Sněmovnou žádnou legitimitu ani důvěru občanů. Jednotliví senátoři jsou voleni přibližně 10 % voličů ve svých volebních obvodech a zastupují tak naprostou menšinu veřejnosti. Jediným orgánem, který nejvíce reprezentuje rozložení politických sil veřejnosti, je Sněmovna, kdy se volební účast občanů ve volbách pohybuje kolem 60 %, tedy většina.

Je úplně jedno, jestli je SPD zastoupeno tam nebo onde, nám jde o to, aby byl dodržen zákon o veřejnoprávních médiích, který právě jasně říká, že je potřeba, aby zástupci v mediálních radách byli zastoupeni v rámci toho, členů té rady, významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. Takže naopak, právě Sněmovna díky vysoké volební účasti je zastupuje, a Senát nikoliv. Z tohoto důvodu si myslíme, že má členy rad České televize a Českého rozhlasu volit pouze Sněmovna, jako tomu bylo po celou dobu dosud, jelikož má jít o zástupce všech občanů při kontrole veřejnoprávních médií.

Jak jsem již říkal, Fialova vláda se tímto svým návrhem zákona pokouší dokončit politické ovládnutí České televize a Českého rozhlasu, jelikož vládě strmě klesá důvěra občanů, která je již pouze cca 30 %, a proto se vláda snaží udržet u moci nedemokratickými prostředky.

Samozřejmě k tomu bych ještě mohl přidat to, jak se tady vládní koalice snaží protlačovat korespondenční volbu, která umožňuje manipulace. To vidíme i v zahraničí. Místo aby začala vládní koalice pracovat pro občany a dělat pro ně něco pozitivního, tak se snaží právě ovládnout veřejnoprávní média, aby hlásala pokud možno jenom vládní názory, nebo se pokouší prosadit změnu volebního systému. To jsou samozřejmě způsoby, se kterými my nemůžeme souhlasit.

To, co by pomohlo svobodě a popularitě médií a šíření názorů, jak předpokládá naše ústava a lidská práva, není monopol na veřejnoprávní média, ale pravý opak. V naší zemi bychom měli naopak posílit právo na svobodu slova a názorů bez účelových dehonestací lidí ze strany některých médií. Popravdě, kdyby tato pravidla dodržovala v některých určitých pořadech Česká televize a rozhlas, tak jsem spokojený, a popravdě je jedno, kdo je v Radě České televize. Bohužel, lhaní a účelové špinění těch lidí, kteří mají jiné názory, je standardem pro některá mainstreamová média, která prosazují tvrdou ideologii, která sice stále nemá ustálený název, ale jejím projevem je skutečná fašizace společnosti, šíření nenávisti vůči myšlenkové opozici a potírání svobody slova ve jménu bruselských myšlenek, ať už jsou jakkoliv šílené a zvrácené, s tím, že slova šílenost a zvrácenost považujeme za velmi uměřená pro plány zlikvidovat evropskou ekonomiku nebo evropské civilizační hodnoty ve jménu Green Dealu, ve jménu padesáti pohlaví nebo podpory kolonizace Evropy nezákonnou migrací někde z Afriky a z islámských zemí.

Takže já jsem tady jasně ve svém projevu zdůvodnil, proč SPD je proti tomuto návrhu zákona. My souhlasíme, a vůbec se nebráníme politické soutěži, prostě rovné a férové politické soutěži idejí a programu jednotlivých politických stran, ale určitě se bráníme tomu, aby nedemokratickými metodami se tady vládní koalice snažila za každou cenu udržet u moci, a to my prostě nepovažujeme za správné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP